Принцип невизначеності Гейзенберга

В класичній механіці для рухомого тіла завжди можна одночасно і точно визначити його координату х і швидкість v (або імпульс mv) і, відповідно, найти його траєкторію. Для мікрочасток це можна зробити лише наближено. Причому добуток неточностей («невизначеностей») Δх і Δv в одночасному визначенні координати і швидкості не може бути менше величини h/2πm, clip_image002 де m – маса частинки, h=6,625·10-34 Дж·с – величина, яку називають сталою Планка. Це положення відоме як співідношення невизначеностей, або принцип Гейзенберга.

Із співвідношення невизначеностей слідує, що чим більша точність визначення координати, тим менша точність одночасного визначення її швидкість, і навпаки.

Важливо, що неможливість одночасного точного визначення координати і швидкості частинки не є наслідок недосконалості вимірювальних приладів і методів виміру. Це принципова неможливість, яка відображає об‘єктивні властивості мікро частин, їх двосторонню корпускулярну-хвильову природу.

Так як постійна Планка h дуже мала, то для тіл великої маси величина clip_image004→0; тому Δх і Δv можуть бути одночасно нехтовно малі. А це означає, що одночасне вимірювання координати і швидкості мікроскопічного тіла проводиться практично точно.

Співвідношення невизначеностей проявляється тільки для мікро частин, оскільки величина їх маси clip_image004[1] значно відрізняється від нуля і тому Δх і Δv не можуть одночасно мати малі значення.

Взагалі, співвідношення невизначеностей і для мікрочастинок проявляється не в усіх випадках їх руху.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

Default thumbnail
Previous Story

Порогова енергія накачування для генерації

Default thumbnail
Next Story

Поняття довірчого інтервалу, розподіл генеральної сукупності

Latest from Ядерна фізика

Default thumbnail

Рівняння Шредінгера

Оснновне рівняння квантової механіки було сформульоване Шредінгером в 1926р. Це рівняення, як

Default thumbnail

Радіоактивність

Радіоактивністю називають самовільне (спонтанне) перетворення ядер нестійких ізотопів одних елементів, що зумовлено