Балансні кінетичні рівняння

Для того, щоб визначити умови для отримання інверсії населен...

Рівняння Шредінгера

Оснновне рівняння квантової механіки було сформульоване Шред...

Принцип невизначеності Гейзенберга

В класичній механіці для рухомого тіла завжди можна одночасн...

Радіоактивність

Радіоактивністю називають самовільне (спонтанне) перетворенн...