Балансні кінетичні рівняння

Для того, щоб визначити умови для отримання інверсії населеності в активному тілі між конкретними енергетичними рівнями, необхідно знати кінетику заповнення енергетичних рівнів при накачці, для цього складають і вирішують кінетичні рівняння, які називаються балансними кінетичними рівняннями.

Рівняння Шредінгера

Оснновне рівняння квантової механіки було сформульоване Шредінгером в 1926р. Це рівняення, як і всі основні рівняння фізики, не виводяться, їх правильність підтверджується експериментально. Рівняння Шредінгера має такий вигляд: (1) де ; – хвильова функція координат і часу; – маса частинки; – оператор Лапласа (); – потенціальна енергія частинки в силовому полі, в якому рухається частинка […]

Принцип невизначеності Гейзенберга

В класичній механіці для рухомого тіла завжди можна одночасно і точно визначити його координату х і швидкість v (або імпульс mv) і, відповідно, найти його траєкторію. Для мікрочасток це можна зробити лише наближено. Причому добуток неточностей («невизначеностей») Δх і Δv в одночасному визначенні координати і швидкості не може бути менше величини h/2πm, де m – […]

Радіоактивність

Радіоактивністю називають самовільне (спонтанне) перетворення ядер нестійких ізотопів одних елементів, що зумовлено внутрішніми причинами, та супроводжується випромінюванням, а також інших частинок (нейтронів, протонів).