Центральна гранична теорема

Згідно центральній граничній теоремі, при достатньо загальних припущеннях про закони розподілу випадкових величин Х1, Х2, . . .Хп,.. послідовність функцій розподілу

Генеральна сукупність та вибірка

Генеральною сукупністю наз. імовірнісний простір (тобто простір елементарних подій Ω із заданими на ньому полем подій S і ймовірностями Р) і визначена на цьому просторі випадкова величина Х.