Вища математика

Default thumbnail

Перехідні функції

Відношення оператора дії до власного оператора називають передаточною функцією чи передаточною функцією в операторній формі. Систему, яка описується рівнянням Q(p)y=R1(p)u+R2(p)f, (1)

More
Default thumbnail

Метод Фур’є

Метод Фур’є полягає в пошуку розв’язку рівняння у вигляді добутку двох функцій. Цей метод особливо зручний для розв’язування диференціальних рівнянь з частинними

More
Default thumbnail

Визначений інтеграл

Визначеним інтегралом функції називається границя послідовності інтегральних сум при наближенні до нуля довжини найбільшого частинного інтервалу, якщо ця границя існує і не

More
Default thumbnail

Диференціал функції

Нехай функція диференційовна на відрізку [a,b]. Похідна цієї функції в деякій точці х відрізка [a,b] визначається рівністю: . Відношення при прямує до

More
Default thumbnail

Градієнт скалярного поля

Поле скалярної функції характеризується математичною операцією, яка називається градієнтом. Градієнт представляє собою вектор, який направлений по нормалі до поверхні рівного рівня скалярної

More
Default thumbnail

Перехідні функції

Відношення оператора дії до власного оператора називають передаточною функцією чи передаточною функцією в операторній формі. Систему, яка описується рівнянням Q(p)y=R1(p)u+R2(p)f, (1)

More
Default thumbnail

Числові ряди

Числовим рядом називається новоутворення, яке записується у вигляді Елемент an називається загальний член ряду, або загальний елемент ряду.

More