Властивості торсіонних полів

ft4817_1

Джерелом торсіонного поля є класичний спін. Найбільш важливі властивості торсіонних полів (випромінювань).

1. У торсіонних полях однойменні заряди притягаються, а різнойменні відштовхуються.

2. Торсіонне поле навколо спінового об’єкта має аксіальну симетрію.

3. Стаціонарний спіновий об’єкт створює стаціонарне торсіонне поле, динамічний спіновий об’єкт – хвильове торсіонне випромінювання. Всі тіла мають власні характеристичні торсіонні поля.

4. При дії зовнішнього торсіонного поля на фізичний вакуум або речовину, це торсіонне поле ініціює спінову поляризацію, що зберігається після зняття впливу зовнішнього торсіонного поля. Наявність ефекту торсіонної памяті дозволяє записувати немов структуроване торсіонне поле на будь-які речовини.

5. Торсіонні випромінювання передаються інформаційно, а не енергетично.

6. Відсутнє ослаблення торсіонних випромінювань при проходженні через природні середовища.

7. Швидкість торсіонних хвиль оцінюється значенням не меншим, ніж 109 с, де с – швидкість світла.

8. Стосовно торсіонних хвиль фізичний вакуум поводить себе як топографічне середовище.

9. Торсіонні поля можуть існувати й у відсутності спінових об’єктів. Як було показано Бріджменом, торсіонні поля можуть самогенеруватися.

10. У тій області простору, де є присутнім електростатичне або електромагнітне поле, завжди існують породжувані цим полем торсіонні компоненти.

11. Просторово-частотна структура власного торсіонного поля будь-якої речовини визначається хімічним складом і просторовою структурою молекул або кристалічними гратками цієї речовини

12. Торсіонне джерело з певного простору є частотною структурою торсіонного поля і поляризує за класичним спіном фізичний вакуум у деякому навколишньому його просторі

У теорії фізичного вакууму було показано, що існує складна ієрархія форм існування матерії. Крім чотирьох станів на рівні речовини – тверде тіло, рідина, газ, плазма – існує польова форма матерії – електромагнітні гравітаційні й торсіонні поля. Наступною формою матерії є фізичний вакуум. Цій формі матерії передує інша форма матерії у вигляді так званих первинних торсіонних полів. Єдиною характеристикою яких є наявність вихрів, що переносять інформацію й не обмінюються енергію при взаємодії цих вихрів (А. Е. Акімов) [158, 159].

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *