Новий метод діагностики на основі торсіонних полів

Відповідність параметрів біополя певній морфології тканин, органів і їхнього функціонального стану є основою створення нового методу діагностики. На відміну від існуючих методів діагностики на сучасному етапі медичної науки цей метод дозволить одночасно визначати: 1) структурні зміни в органах і тканинах; 2) функціональний стан органів і тканин; 3) ефективність і фізіологічність різних методів і засобів лікування; […]

Створення теорії біополя

А. Е. Акімов і Г. Н. Шипов при розгляді природи свідомості через специфічні прояви торсіонних полів – матеріальних об’єктів, які доходять висновку, що свідомість є сама по собі матеріальним об’єктом. А з фізичної точки зору є особливою формою польової (торсіонної) матерії. Багаторічне вивчення й застосування на практиці методів Східної медицини, аналіз літератури про торсіонні поля […]

Властивості торсіонних полів

Джерелом торсіонного поля є класичний спін. Найбільш важливі властивості торсіонних полів (випромінювань). 1. У торсіонних полях однойменні заряди притягаються, а різнойменні відштовхуються. 2. Торсіонне поле навколо спінового об’єкта має аксіальну симетрію. 3. Стаціонарний спіновий об’єкт створює стаціонарне торсіонне поле, динамічний спіновий об’єкт – хвильове торсіонне випромінювання. Всі тіла мають власні характеристичні торсіонні поля. 4. При […]

Історія виникнення торсіонних полів

Протягом останніх десятиліть в області теоретичної фізики багато праць присвячено створенню нової парадигми в природознавстві. Цьому сприяла поява нових експериментальних результатів, які не вдається пояснити в рамках загальноприйнятих наукових видань. Результатом цих досліджень стало створення сучасної фізичної парадигми на основі теорії фізичного вакууму (А. Е. Акімов, Г. І. Шипів).