Закон Ампера. Перше рівняння Максвела. Повний електричний струм.

Рівняння Максвела є одними з фундаментальних основ електроди...

Теорема Гауса і вектор електричної індукації

Теорема Гауса визначає потік напруженості електричних заряді...

Електричні кола при несинусоїдних діях

Наявність в електричних колах джерел енергії, напруга яких х...

Нелінійні кола постійного струму

Електричне коло вважається нелінійним, якщо воно має хоча б ...

Резонанс напруги в лінійному електричному колі

Під резонансним режимом роботи кола розуміють режим при яком...

Прості кола змінного струму

При проходженні синусоїдного струму i=Іmsinwt через коло r, ...

Закони ома і кірхгофа. Потенціальна діаграма

Електромагнітні процеси в електричних колах описуються за до...