Термодинаміка

Default thumbnail

Перше і друге начала термодинаміки

Термодинаміка вивчає кількісні закономірності перетворення енергії в різних процесах (теплових, механічних, електричних, магнітних та ін.), обумовленого тепловим хаотичним рухом молекул. Термодинаміка побудована

More