Система кольорового телебачення PAL

Система PAL — також система з квадратурною модуляцією кольорової піднесучої. Її основна відмінність від системи NTSC — зміна на 180° фази від рядка до рядка однієї з компонентів кольорової інформації, а саме сигналу UІ. Тому вираз (1.25) для сигналу кольоровості тут повинен мати вигляд:

US = UQ sin(wпt + 33°) ± UI cos(wпt + 33°). (1.27)

Це робить систему PAL не чуттєвою до диференційно-фазових спотворювань, притаманних системам з квадратурною модуляцією кольорової піднесучої (рис. 1.18).

clip_image002

Рис. 1.18 Векторна діаграма, яка ілюструє компенсацію диференційно-фазових спотворювань у системі PAL

Нехай вектор S, який правильно відтворює колір рядка j, має з віссю Q кут 45° (діаграма рис. 1.18,а). У випадку фазових спотворювань у тракті передачі даного сигналу вектор S зміститься на деякий кут θ у положення S1 (діаграма рис. 1.18,б). У прийомному пристрої синхронними детекторами вектор S1 з кутом 45°+ θ розкладеться на складові вектори I1 > I і Q1 < Q (діаграма рис. 1.18,в), що спричинить спотворювання переданого кольору. Для виключення цієї помилки затримаємо даний сигнал у приймачі до надходження його в синхронний детектор на тривалість рядку (64 мксек), а передаючи наступний j+1 рядок, змінимо полярність вектора I на 180°. Одержимо дзеркальне зображення вектора S (діаграма рис. 1.18,г), який внаслідок того ж фазового спотворення у тракті зсунеться на кут θ і займе положення S2 (діаграма. 1.18,д). У приймачі полярність вектора І знову змінимо на 180° (діаграма. 1.18,е) і сполучений вектор займе положення S2 з кутом 45°- θ. Підсумовуючи сигнал рядка j+1 із затриманим сигналом рядка j, тобто складаючи вектор S2 з вектором S1, одержимо результуючий вектор S3 з кутом 45° (діаграма. 1.18,в). Подвійна амплітуда результуючого сигналу шляхом обмеження приводиться до нормальної S (діаграма. 1.18,є), яка правильно відтворює початковий колір.

При ширині каналу у 8 Мгц, що в основному притаманне PAL системам, немає необхідності використовувати сигнали UI і UQ. Найчастіше в якості модулюючих сигналів використовують сигнали Uv і Uu, які визначаються співвідношеннями:

Uv = 0,877UR-Y ,

Uu = 0,493UB-Y.

На рис. 1.19 наведена структурна схема пристрою кодування телевізійного сигналу в системі PAL.

clip_image004

Рис. 1.19

Сигнали початкових кольорів UR , UG , UB надходять в матрицю кодування М, де перетворюються в сигнали UY , Uv , Uu . Крім того, в матриці до сигналу UY додаються синхроімпульси, а до Uv і Uu – рядкові стробімпульси, відповідні огинаючої спалаху піднесучої. Низькочастотні фільтри ФНЧ обграничують смуги частот сигналів Uv і Uu значеннями 1,5 Мгц. В балансних модуляторах БМ ці сигнали модулюють за амплітудою кольорову піднесучу, яку виробляє генератор ГП. На модулятор БМu ця піднесуча надходить безпосередньо, а на модулятор БМv – через фазоповертач ФП, який змінює фазу на 90º, фазоінвертор ФІ і електронний комутатор ЕК, який керується меандром напруги напіврядкової частоти. В одному положенні комутатора фазовий зсув складає 90º, а у другому 90º+180º=270º. Сигнали від модуляторів додаються в суматорі Зм1. В суматорі Зм2 до сигналу кольоровості додається сигнал яскравості. Лінія затримки ЛЗY забезпечує синхронність у часі сигналу яскравості і кольоровості.

Спрощена функціональна схема найчастішого варіанту каналу кольоровості системи PAL наведена на рис. 1.20. У смуговому фільтрі СМ з сигналу UΣ відокремлюється кольоровий сигнал US, який надходить на ключ К, який відокремлює спалах піднесучої, лінію затримки ЛЗ (час затримки один рядок – 64 мкс), суматор Сум та від’ємник Від. Затриманий ЛЗ сигнал та початковий сигнал кольоровості в суматорі складаються, а в від’ємнику віднімаються.

Після синхронного детектування цих сигналів одержуємо складові URY і UBY.

clip_image006

Рис. 1.20 Найчастіший варіант каналу кольоровості системи PAL

Фаза опорної піднесучої генератора ГП співпадає з віссю RY , тому на детектор сигналу Uu піднесуча надходить через фазоповертач ФП зі зміною на 90º, а на детектор сигналу Uv – через фазоінвертор ФІ і електронний комутатор ЕК, який керується меандром напруги напіврядкової частоти.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *