Генератор стандартних сигналів Г4-18А

Генератор стандартних сигналів типу Г4-18А призначений для перевірки та налагодження радіоприймальної апаратури. Прилад генерує синусоідальний сигнал в діапазоні від 100 кГц до 30 МГц. Зовнішній вигляд приладу та розташування кнопок управління наведено на рис. 10.

clip_image001

Рис. 10. Зовнішний вигляд генератора Г4-18А.

1 – ручка плавного встановлення частоти; 2 – ручка переключення піддіапазонів; 3 – ручка грубого встановлення частоти; 4 – шкала частоти; 5 – ручка встановлення «РІВЕНЬ К»; 6 – ручка встановлення нуля; 7 – перемикач роду робіт; 8 – шкала вимірювача коефіцієнту модуляції; 9 – ручка clip_image003; 10 – вихід генератора (clip_image003[1]); 11 – ручка атенюатора; 12 – вихід генератора (0.1 – 1 V); 13 – ручка встановлення коефіцієнту модуляції (УСТ. М%); 14 – вхід для підключення модулюючої напруги; 15 – перемикач “Рівень К” – М%; 16 – тумблер для включення задаючого генератора (ГВЧ.ВКЛ); 17 – тумблер ввімкнення живлення; 18 – індикатор живлення; 19 – клема заземлення.

Перед початком роботи з приладом необхідно ручки операцій встановити в початкові положення. Ручки «УСТАНОВКА РІВНЯ К», «УСТ.М%» повернути вліво до кінця. Візир clip_image005V, за допомогою ручки clip_image005[1]V (зверху), поставити в крайнє ліве положення. Вимикач живлення і вимикач “ГЕН. ВЧ” поставити в нижнє положення. Генератор може працювати в трьох режимах :

– безперервної генерації;

– внутрішньої амплітудної модуляції;

– зовнішньої амплітудної модуляції;

– максимального сигналу.

Після цього прилад може бути підключений до мережі живлення. Для роботи генератора в режимі безперервної генерації тумблер «РІВЕНЬ К» – М%» поставити в положення «РІВЕНЬ К». Вставити в гніздо «clip_image005[2]V» штекер з кабелем. Встановити перемикач роду робіт у положення «ЗОВНІШН. МОД». Ручкою встановлення нуля встановити стрілку вимірювача на 0. Включити вимикач анодної напруги генератора «ГЕН. ВЧ». Установити перемикач «ДІАПАЗОНИ MHz» у положення відповідне необхідному діапазону. Встановити необхідну частоту в межах діапазону і плавно відрегулювати її ручкою плавного встановлення частоти. Обертанням ручки «УСТАНОВКА РІВНЯ К» встановити стрілку вимірювача на риску «К». Візир “clip_image005[3]V” установити вліво до кінця. Поворотом ручок подільника і візира “clip_image005[4]V” співставити потрібну поділку на лімбі з рискою візира. При повороті ручки “clip_image005[5]V” стрілка індикатора рівня відхиляється вліво, при цьому рівень «К» поправляти не можна. Встановити необхідний множник декадного подільника. Маніпулюючи ручками атенюаторів, ручкою “clip_image005[6]V”, використовуючи той або інший режим подільника, на виході можна одержати необхідну величину вихідної напруги в межах від 0,1 мкВ до 0,1 В.

Приклад. Декадний атенюатор у положенні X 100. Риску візира “clip_image005[7]V” співпадає з поділкою 32 лімбу атенюатора. Тоді напруга на виході складе 32 X 100 =3200 (мкв).

Для одержання напруги понад 0,1 вольт прилад Г4-18А має друге вихідне гніздо 0,1 – 1V напруга на який надходить прямо з декадного атенюатора. За допомогою атенюатора і ручки “clip_image005[8]V” можна регулювати величину вихідної напруги.

Модуляцією називається процес зміни параметру радіосигналу за законом повідомлення, що передається, тобто інформація повідомлення закладається в параметр сигналу. При амплітудній модуляції огинаюча амплітуди змінюється за законом повідомлення, частота і початкова фаза коливання залишається незмінною. Загальний вираз для амплітудно-модульованого сигналу

clip_image007 (5)

де clip_image009– відповідно циклічна частота та початкова фаза несучого високочастотного коливання; clip_image011 – функція часу, яка описує закон зміни амплітуди несучого коливання.

На рис. 11. наведено амплітудно-модульований сигнал. Амплітуда високочастотної несучої змінюється за законом низькочастотного синусоїдального коливання.

Ступінь модуляції характеризує коефіцієнт модуляції, який виражається у відсотках та дорівнює відношенню амплітуди огинаючої clip_image013 до амплітуди несучого коливання clip_image015.

clip_image017100%. (6)

clip_image019

Рис. 11. Амплітудно-модульований сигнал.

Для роботи генератора в режимі внутрішньої амплітудної модуляції, при знятій напрузі, що модулює, і верхньому («РІВЕНЬ К») положенні тумблера «РІВЕНЬ К» – М%» робиться встановлення стрілки вимірювача рівня вихідного сигналу на контрольну риску (візир ”clip_image005[9]V” при цьому в лівому крайньому положенні). Потім встановлюють перемикач роду робіт у положення 400 або 1000 Гц, ставлять тумблер «РІВЕНЬ К» – М %» у положення «М%» і безпосередньо по стрілочному індикатору встановлюють необхідний відсоток глибини модуляції в межах від 10 до 95% за допомогою ручки «УСТ. М%».

Примітка. При плавному регулюванні вихідної напруги (ручка “clip_image005[10]V”) необхідно виставляти необхідну глибину модуляції ручкою «УСТ. М %».

При роботі генератора в режимі зовнішньої амплітудної модуляції необхідно модулювати генератор від зовнішнього джерела напруги звукової частоти. Звуковий генератор із вихідною напругою приблизно до 100 вольт при навантаженні в 5000 Ом може промодулювати генератор до М=80% при частотах від 50 до 15000 герц.

Для одержання сигналу напругою більше 1 В, що буває необхідний для перевірки деяких вузлів і приладів, використовується режим максимального сигналу, перемикач роду робіт ставиться в положення “2V НГ”. Напруга високої частоти знімається з виходу «0.1 – 1 V». Отримання такого напруги може бути здійснено тільки в режимі безупинної генерації.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *