Генератор стандартних сигналів Г4-18А

Генератор стандартних сигналів типу Г4-18А призначений для перевірки та налагодження радіоприймальної апаратури. Прилад генерує синусоідальний сигнал в діапазоні від 100 кГц до 30 МГц. Зовнішній вигляд приладу та розташування кнопок управління наведено на рис. 10. Рис. 10. Зовнішний вигляд генератора Г4-18А.

Хронологія винаходу телебачення

Суть телебачення полягає в передачі на відстань за допомогою радіотехнічних пристроїв зображень об’єктів і одночасного спостереження їх на екрані приймача. Термін „телебачення” вперше використав російський інженер Перський К.Д. в 1900 році на Міжнародному електротехнічному конгресі в Парижі. Для реалізації телебачення необхідно було вирішити три важливі проблеми: а) перетворення променевої (світлової) енергії в електричний сигнал; б) […]

Особливості передачі зображень, розгортка зображень

Запропонований в 19 столітті метод послідовної передачі елементів зображення використовується і зараз. Згідно цього методу при передачі телевізійного зображення по каналу зв’язку по черзі передається інформація про яскравість кожного елементу L(t). Така послідовна передача всіх елементів називається розгорткою. Для сприйняття зображення час його передачі повинен бути меншим інерційності ока. Принцип послідовної передачі зображення по елементах […]

Відеосигнал і його характеристики

В процесі розгортки яскравість кожного елемента зображення перетворюється в імпульс напруги чи струму. Множина електричних імпульсів, пропорційних яскравості елементів зображення, утворює сигнал зображення або відеосигнал. Відеосигнал завжди має імпульсний характер і чим різкіші контури предметів, що передаються, тим крутіші фронти складових його імпульсів. Яскравість елементів при розгортці виражається як функція часу , отже і відеосигнал […]

Структура телевізійної системи

Сучасна система телевізійного мовлення (рис. 1.9) складається з двох частин: передаючої і прийомної, між якими знаходиться канал зв’язку. В якості каналу зв’язку використовується радіопростір. Рис. 1.9 Блок-схема телевізійної системи

Передача і прийом телевізійного сигналу

Розповсюдження радіохвиль Для передачі телевізійних сигналів використовується діапазон частот 40…1000 Мгц. Нижня межа частот визначається відеосигналом, який необхідно передати. Частота несучих передавача повинна бути, як мінімум, у кілька разів більша частоти відеосигналу, інакше втрачається сама можливість модуляції. З метою використання загальної антенно-фідерної системи в передавальному пристрої і загальних підсилювачів відеосигналів та сигналів звукового супроводу прийнято […]

Телевізійні антени, кабелі і їх параметри

Якість кольорового зображення в значній мірі залежить від приймальної антени. Всі антени для кольорових телевізорів повинні мати смугу пропускання частот, виміряну на рівні 0,7 від максимального значення АЧХ, не менше 5 Мгц, оскільки сигнали кольоровості передаються на частотах 4,406…4,756 Мгц (модульований кольоровід’ємний сигнал «червоного» кольору) і 3,9…4,25 Мгц (модульований кольоровід’ємний сигнал «синього» кольору). Якщо ця […]

Передача сигналів кольору у спектрі сигналу яскравості.

У системах кольорового телебачення в якості опорного рівносигнального кольору обраний стандартний білий, якому задовольняє умова: = = . (1.15) Рівняння яскравості для джерела випромінювання білого кольору має наступний вигляд: = 0,3+ 0,59+ 0,11. (1.16)

Дециметрова і метрова антена

Всехвильова антена забезпечує прийом з 1-го по 12-й канал MХ і з 21-го по 39-й – ДМХ і налаштована на три діапазони частот: 48,5…100, 174…230 і 470…640 Мгц. Схема всехвильової антени представлена на рис. 1.11. Вона складається з двох частин – антени MХ і антени ДМХ. Обидві частини підключені паралельно до загального кабелю зниження так, […]

Система кольорового телебачення NTSC

В основу системи покладена передача кольорорізницевих сигналів на піднесучий методом квадратурної модуляції. Даний метод полягає в сумуванні двох амплітудно-модульованих сигналів балансних модуляторів БМ1 і БМ2 (рис.1.13,а), які модулюють сигнали піднесучої частоти з фазами зміщеними на 90°. Це забезпечує взаємну незалежність вихідних сигналів внаслідок їх ортогональності (кожен з векторів проектується на сусідній у вигляді точки). а) […]

Система кольорового телебачення PAL

Система PAL — також система з квадратурною модуляцією кольорової піднесучої. Її основна відмінність від системи NTSC — зміна на 180° фази від рядка до рядка однієї з компонентів кольорової інформації, а саме сигналу UІ. Тому вираз (1.25) для сигналу кольоровості тут повинен мати вигляд: US = UQ sin(wпt + 33°) ± UI cos(wпt + 33°). […]

Система кольорового телебачення SECAM

Виникнення системи SECAM пов’язано з бажанням усунути недоліки притаманні системі NTSC. Головні ідеї системи SECAM наступні: для запобігання взаємного впливу кольорорізницевих сигналів їх не потрібно передавати одночасно; для запобігання взаємного впливу сигналу яскравості і кольорорізницевих сигналів їх потрібно передавати різними способами модуляції. Відмінною ознакою SECAM є передача двох кольорорізницевих сигналів по черзі (через рядок) методом […]

Датчики телевізійного сигналу

Формування відеосигналу і відтворення зображень Датчики телевізійного сигналу призначені для перетворення зображення в електричний сигнал. Пристрої розділяють на три групи: передаючі телевізійні трубки; пристрої з біжучим променем; твердотільні фотоелектричні перетворювачі. Передаючі телевізійні трубки –– найбільш розповсюджена група фотоелектричних перетворювачів. Вони представляють собою електровакуумні пристрої, в яких застосована розгортка зображення електронним променем. Більшість з них працює […]

Телевізійні трубки з фотопровідним накопичувачем

Найбільш характерними для цієї групи приладів є відикони. Відикон –передаюча трубка з мішенню з фотоопору. Матеріалами для фотомішені служать: амфорний селен, трьохсерниста сурма (стибніт), з’єднання свинцю, селена кадмія і т. п. Конструкція трубки проста (рис. 1.28). На торцеву внутрішню поверхню колби 3 нанесена напівпрозора сигнальна пластина 1, покрита шаром фотоопору 2, –– це мішень. Перед […]

Датчики сигналу для кольорового телебачення

Для кольорового телебачення використовують датчики, які складаються з декількох монохромних трубок, спеціальні кольорові трубки, пристрої з біжучим променем або твердотільні датчики. Твердотільні датчики. Твердотільні фотоелектронні пристрої (ФЕП) розроблені на базі приладів з зарядовим зв’язком (ПЗЗ). Представимо собі структуру МДН – транзистора, наприклад на n-підкладці, в якому затвор розділений на велике число секцій (рис 1.33,а). Виділимо […]

Кінескопи. Види кінескопів

Пристрої відтворення зображень призначені для перетворення електричного сигналу в світлове зображення. Їх можна поділити на пристрої безпосереднього спостереження, в яких зображення створюється на екрані самого приладу, та проекційні, в яких зображення проецирується на окремий екран. Пристрої безпосереднього спостереження виконуються на базі вакуумних електронно-променевих трубок (ЕПТ) – кінескопів та матричних (мозаїчних) екранів. Останні реалізовані на основі […]

Телевізійні методи отримання стереозображень.

При створенні стереотелевізійних систем фахівці телебачення пішли по шляху моделювання апарата глибинного зору людини. Детальне дослідження різних принципів побудови таких систем показало, що в телевізійній системі, у якій еквівалентом очей спостерігача є оптичні пристрої (об’єктиви), практично єдино можливим з погляду реалізації є використання властивостей бінокулярного зору. Тому для одержання тривимірних зображень у стереотелевізійній системі потрібно […]

Cхеми стереотелевізійних систем

Вибір схеми стереотелевізійної системи визначається способом передачі відеосигналів стереопари. Один з можливих варіантів побудови стереотелевізійної системи з послідовною передачею відеосигналів стереопари представлений на Рис. 4. У даній системі електронний комутатор по черзі з періодом полів комутує відеосигнали від двох камер на вхід проміжного відеопідсилювача. 1 –передавальні камери; 2 –електронний комутатор; 3 –проміжний відеопідсилювач; 4 –кінцевий […]

Стереотелевізійні системи

Основи теорії стереоскопічного зору людини. Кінцевою ланкою стереотелевізійної системи відтворення зображень є очі спостерігача. Тому стереотелевізійні системи повинні будуватися таким чином, щоб по можливості найбільше повно виконувалися звичні для очей умови спостереження, що відповідають безпосередньому розгляданню тривимірних фізичних об’єктів.

Телебачення підвищеної якості та роздільноi здатності

Телебачення підвищеної якості та роздільної здатності Вимоги до системи телебачення високого дозволу Прагнення збалансовано задовольнити вимоги до просторових і часових характеристик зорової системи людини в перспективних телевізійних системах привело до проведення досліджень в області розробки широкоекранних систем телебачення високого дозволу (ТВД). Головна причина збільшення дозволу телевізійного зображення полягає в тому, щоб забезпечити можливість його відтворення […]