Спрямовані електромагнітні хвилі та хвилеводи для їх розповсюдження

Повністю відбиваюча границя володіє здатністю направляти рух...

Хвилевий пакет. Групова та фазова швидкість

Базуючись на припушенні суперпозиції хвиль і розкладання Фур...

Гнучкі світловоди

Оптичний хвилевід застосовується в медицині як світловід, то...