Спрямовані електромагнітні хвилі та хвилеводи для їх розповсюдження

Повністю відбиваюча границя володіє здатністю направляти рух електромагнітної ненргії. Поле розподілене нерівномірно в площині фронта і має характер розповсюджуючої вздовж границі плоскої неоднорідної хвилі. Це і є хиля, що направляється границею.

Хвилевий пакет. Групова та фазова швидкість

Базуючись на припушенні суперпозиції хвиль і розкладання Фур’є можна замінити будь-яку несинусоїдальну хвилю еквівалентною їй системою синусоїдальних хвиль, тобто подати в вигляді групи хвиль або хвилевого пакета:

Гнучкі світловоди

Оптичний хвилевід застосовується в медицині як світловід, тобто у виді невпорядкованого пучка світловолокон для підсвічування, або як упорядкований пучок світловолокон для передачі зображення. Ці пучки волокон для передачі зображення є оптичним ядром будь-якого гнучкого ендоскопа. Великою перевагою є висока гнучкість волокна, що значно збільшує можливості застосування лазерного променя в терапії.