Питома теплоємність рідини

Установка для визначення питомої теплоємності рідин складається з двох однакових калориметрів 1 і 2 (рис. 7-10 1) з мішалками М1 і М2 і термометрами T1 і Т2. В калориметри вміщено послідовно сполучені спіралі з однаковими великими опорами R. Один з калориметрів наповнюють рідиною з відомою питомою теплоємністю Св (дистильована вода), другий — досліджуваною рідиною з питомою теплоємністю Сх.

clip_image002

Рис. 7-10 1. Схема установки для визначення питомої теплоємності рідин

При проходженні струму в, спіралях виділяється однакова кількість теплоти, яка витрачається на нагрівання калориметрів з мішалками та термометрами і рідин- Кількість теплоти, одержана першим і другим калориметрами, відповідно дорівнюють:

Q1=(cBm1+K1)(t’1-t1), (1)

Q2=(cxm2+K2)(t’2-t2), (2)

де m1 і m2 — маси води в калориметрах; K1 і K2 — теплові еквіваленти калориметрів; t’1 і t1; t’2 і t2 — відповідно кінцеві та початкові температури рідин у калориметрах. Прирівнявши (1) та (2), матимемо:

clip_image004 (3)

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *