Статистична фізика та термодинаміка

Default thumbnail

Визначення коефіцієнта об’ємного розширення рідин методом дюлонга і пті

Температурний коефіцієнт об’ємного розширення b — фізична величина, що дорівнює відношенню відносного збільшення об’єму тіла до зміни dT температури, яка зумовила це

More
Default thumbnail

Дослідження критичних явищ в системі рідина — пара

На відміну від ідеального газу, стан якого описується рівнянням Менделєєва-Клапейрона, молекули реальних газів мають певні розміри (власний об’єм) і потенціальну енергію взаємодії.

More
Default thumbnail

Коефіцієнт внутрішнього тертя та середньої довжини вільного пробігу молекул повітря

Для визначення коефіцієнта внутрішнього тертя h можна скористатись методом витікання рідини чи газу через капілярну трубку. Об’єм рідини чи газу, що протікає

More