Універсальна газова стала

При визначенні універсальної газової постійної використовуют...

Визначення коефіцієнта об’ємного розширення рідин методом дюлонга і пті

Температурний коефіцієнт об’ємного розширення b — фізи...

Питома теплоємність рідини

Установка для визначення питомої теплоємності рідин складаєт...

Кінематична в’язкость деяких рідин. Віскозиметр впж-2

Виникнення сил тертя між шарами рідини чи газу, що рухаються...

Коефіцієнта поверхневого натягу рідини

Метод визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідин, що в...

Розподіл максвелла за швидкостями для термоелектронів

Відповідно до основних положень молекулярне — кінетичної тео...

Ентропія при нагріванні і плавленні свинцю

Стан термодинамічної системи може бути описаним, коли відомо...

Дослідження критичних явищ в системі рідина — пара

На відміну від ідеального газу, стан якого описується рівнян...

Визначення коефіцієнта теплопровідності металів

Метод визначення коефіцієнта теплопровідності металів, що за...

Коефіцієнт в’язкості рідини методом стокса

Під час руху рідини між й шарами виникають сили внутрішнього...

Коефіцієнт внутрішнього тертя та середньої довжини вільного пробігу молекул повітря

Для визначення коефіцієнта внутрішнього тертя h можна скорис...

Відношення теплоємностей газу методом клемана-дезорма

Стан газу може бути охарактеризований трьома величинами — па...