Критерії ефективності оптоелектронної елементної бази

Конструювання та виготовлення функціональних пристроїв на базі оптоелектронної системо та схемотехніки представляє багатоетапний процес. Розробляються різні оптоелектронні функціональні схеми, на яких створюється складна різноманітна оптоелектронні апаратура.

Технічні можливості оптоелектронної апаратури визначається характеристиками:

1. Операційні ресурси – те, що можуть виконувати пристрої. Характеризується кількістю необхідних операцій, виконання яких обов’язкове для реалізації основних функцій оптоелектронної апаратури та визначається способом представлення інформації та системою керуючих команд з ціллю обробки, збереження, і вводу виводу інформації.

2. Ємність оптоелектронних засобів збереження інформації – кількість збережених одиниць інформації (біт, байт, Кб)

3. Швидкодія оптоелектронної апаратури – характеризується швидкістю вимірювання, обробки перетворення та передачі інформації. Швидкість визначається чи числом реалізуємих операцій за одиницю часу (с) чи часом виконання одної операції. Її можна оцінити чи номінальною швидкістю чи середньою швидкодія.

4. Продуктивність – визначається середньою кількістю реалізуємих задач за одиницю часу. Її завжди можна підрахувати якщо відомий середній час реалізації задачі.

Продуктивність – це складна характеристика, яка оцінює переваги оптоелектронної апаратури.

5. Надійність – властивість виконувати необхідні функції протягом заданого проміжку часу. Надійність порушується відмовами. Відмови бувають: випадкові (короткочасні), регулярні (періодичні), і катастрофічні (повністю не працює).

Інтенсивність відмов – середнє число відмов за одиницю часу; залежить від складності функціональних схем (кількість елементів, зв’язків,…).

6. Вартість – сумарна вартість елементів та зв’язків, тобто вартість виробів. Ускладнення схеми за рахунок збільшення кількості елементів, які застосовуються і зв’язків між ними, як правило, приводить до збільшення вартості кожного пристрою.

Критерії ефективності. Для комплексної оцінки застосовують два критерії:

· Потужність × швидкодію

clip_image002,

де Рср – середня потужність, яка використовується; tз – середній час затримки

· Час затримки × рівень інтеграції, де рівень інтеграції = lg(кількість елементів)

clip_image004

Зазвичай рівень інтеграції характеризують коефіцієнтом К, який дорівнює

clip_image006

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *