Карти Карно та Вейча. Синтез комбінаційних схем

Методи мінімізації логічних функцій. Перетворення і спрощенн...

Класифікація Фліна

За основні ознаки класифікації обчислювальних систем для вис...

Квантронна схемотехніка

Будь-який оптоелектронний логічний елемент квазіімпульсно-по...

Схемотехніка логіко-часових перетворювачів матричного типу

Логіко-часові перетворювачі матричного типу призначені для п...

Критерії ефективності оптоелектронної елементної бази

Конструювання та виготовлення функціональних пристроїв на ба...

Синхронізація оптоелектронних елементів

Арифметичні і логічні операції в оптоелектроних операційних ...

Біполярна та уніполярна схемотехніка

Біполярна схемотехніка базується на використанні схем транзи...

Оцінювання трудомісткості алгоритмів. Сітьовий підхід

Елементи теорії графів алгоритмів Трудомісткість алгоритму &...

Оцінювання трудомісткості алгоритмів. Марковська модель

Найбільш просту модель можна одержати, якщо прийняти припуще...

Оцінювання дисперсії трудомісткості алгоритмів

Для забезпечення необхідної точності розв‘язку деяких задач ...

Оцінювання ефективності паралельної вибірки мікрокоманд

Швидкодія керуючого автомата характеризується часом, що витр...