Системотехніка оптоелектронних та лазерних систем

Default thumbnail

Карти Карно та Вейча. Синтез комбінаційних схем

Методи мінімізації логічних функцій. Перетворення і спрощення форми. Процес спрощення зводиться до застосування загальних властивостей (табл.7) для зменшення загальної кількості входження у

More
Default thumbnail

Схемотехніка логіко-часових перетворювачів матричного типу

Логіко-часові перетворювачі матричного типу призначені для паралельної обробки (та введення/виведення) зображень (зсув, поворот, виділення центру, виділення контуру, фільтрація та ін.), виконання арифметичних

More
Default thumbnail

Критерії ефективності оптоелектронної елементної бази

Конструювання та виготовлення функціональних пристроїв на базі оптоелектронної системо та схемотехніки представляє багатоетапний процес. Розробляються різні оптоелектронні функціональні схеми, на яких створюється

More
Default thumbnail

Синхронізація оптоелектронних елементів

Арифметичні і логічні операції в оптоелектроних операційних пристроях в основному виконуються в момент подачі як інформаційних, так і спеціальних сигналів(сигналів синхронізації). Під

More
Default thumbnail

Біполярна та уніполярна схемотехніка

Біполярна схемотехніка базується на використанні схем транзисторно-транзисторної та емітерно-звязної логіки (ТТЛ та ЕЗЛ), а уніполярна – на використанні польових транзисторів (МОН та

More

Оцінювання трудомісткості алгоритмів. Сітьовий підхід

Елементи теорії графів алгоритмів Трудомісткість алгоритму – кiлькiсть обчислювальної роботи, що потрібна для реалізації алгоритму. Трудомісткість алгоритму інакше називають складністю обчислень [1].

More

Оцінювання трудомісткості алгоритмів. Марковська модель

Найбільш просту модель можна одержати, якщо прийняти припущення про відсутність післядії у обчислювальному процесі, коли наступний стан обчислювального процесу залежить тільки від

More

Оцінювання дисперсії трудомісткості алгоритмів

Для забезпечення необхідної точності розв‘язку деяких задач аналізу обчислювальних систем необхідні відомості про дисперсію трудомісткості алгоритму. По визначенню дисперсією (розсіюванням) дискретної випадкової

More

Оцінювання ефективності паралельної вибірки мікрокоманд

Швидкодія керуючого автомата характеризується часом, що витрачається на формування одного набору керуючих сигналів. Ця величина складається з трьох складових: 1) часу формування

More