Штучний інтелект – нова інформаційна революція

Наш світ влаштований набагато складніше чим ми можемо собі уявити. Але не дивлячись на це, навіть той потік інформації яка людина може сприйняти і обробити за певну одиницю часу, неймовірно великий. Чого тільки коштує одна графіка? Що говорити про окремі випадки, коли цей потік збільшується (гіпноз, медитація, магічна дія на навколишній світ). Але це в […]

Дослідження в області штучного інтелекту

Вже кілька десятиліть дослідники сперечаються щодо визначення області знань, яка називається штучним інтелектом. Проте глобальною метою досліджень та розробок тут визнано створення штучних систем, що виявляють інтелектуальну поведінку. Дослідницький інтерес стосується розробок як теоретичних положень і формального апарату побудови моделей інтелектуальної діяльності людини, так і штучних систем, у яких реалізуються та перевіряються теоретичні моделі. Це […]

Технологія інтелектуальних агентів в INTERNET

Сьогодні перед користувачем постає задача шукати потрібну інформацію в невідомому і постійно наростаючому віртуальному інформаційному просторі. Якщо потрібно розв’язати будь-яку складну, нетривіальну задачу, що пов’язана з використанням цілком екзотичних математичних методів, про які користувач має слабке уявлення, або ж вияснити буль-який маловідомий історичний факт (наприклад походження батьків відомої людини), або ж знайти та використати деяке […]

Перспективні напрямки інтелектуалізації INTERNET

Сьогодні INTERNET – це велика і складна система, яка об’єднує мільйони вузлів та зв’язків, по яких транспортується інформація. Ця система складна настільки, що з точки зору синергетики, здатна стати самостійним носієм інтелекту. Враховуючи величезні інформаційні обсяги і значні обчислювальні ресурси у вузлах мережі, інтелектуальні здібності цього організму практично непередбачувані. При відсутності організуючої ідеї INTERNET може […]

Системи машинного перекладу

Машинний переклад значно дешевший і швидший від традиційного, хоч і поступається йому за якістю. Ним користуються в тих випадках, коли важливіше зрозуміти зміст документа, ніж перекласти текст відповідно до літературних критеріїв. Машинний переклад обіцяє стати важливим інструментом для розвитку міждержавної торгівлі, тому що він спроможний значно спростити і прискорити одержання інформації про товари, що випускаються […]

Природа штучного інтелекту

На всіх етапах розвитку людської цивілізації поряд з намаганнями підсилити технічними пристроями свою фізичну міць, людина, розробляючи і вдосконалюючи фізико-математичний апарат спершу опису, а потім і поповнення знань про природу, постійно шукала методів і засобів зміцнення свого інтелектуального самовираження. В цьому напрямку пошуки були спрямовані на розробку різноманітних «хитро-мудрих» розрахункових і керувальних пристроїв. Це починали […]

Визначення штучного інтелекту

Розглянемо, що ж таке взагалі являє собою штучний інтелект, тісно пов’язаний, на вiдмiну від звичайних машин, із проблемою психіки i психічного. У кібернетичному моделювання психіки слiд зазначити два iстотних моменти: 1) узагальнення поняття “машина”, що у кiбернетицi розглядається як пристрiй, який не тiльки перетворює речовину й енергiю, але головним чином перетворює iнформацiю; 2) єднiсть фiзiологiчних […]

Історія розвитку галузі штучного інтелекту

Тепер, коли нагромаджено досвід в організації технологій переробки інформації, відбувається перехід до створення інформаційних технологій з використанням штучного інтелекту. Вважається, що основні напрями в галузі створення інформаційних технологій і штучного інтелекту пов’язані з винайденням ефективних систем подання знань і організацією процесу комунікації користувачів з ЕОМ, а також з плануванням доцільної діяльності та формуванням глобальної структури […]