Міжнародна система фізичних одиниць

Основними величинами міжнародної системи фізичних одиниць (С...

Корені і натуральні логарифми

n ln n n ln n 1 1.000 1.000 0.000 6 2.449 1.817 1.792 2 1.41...

Періоди піврозпаду деяких ізотопів (Т)

ізотоп Т ізотоп Т І124 4 дні Sr9 18 років Ir192 75 днів Ra22...

Найважливіші фізичні сталі

Нормальне прискорення падаючих тіл g0=9,81 м/с2 Стала тяжінн...

Стислий англо-український словник спеціальних термінів

A aberration аберація, спотворення absorb поглинати absorpti...