Різне

Default thumbnail

Найважливіші фізичні сталі

Нормальне прискорення падаючих тіл g0=9,81 м/с2 Стала тяжіння g=6,67×10-11 м3/кг×с2 Число Авогадро N=6.025×1023 1/моль Число Лошмідта n0=2,678×1026 1/м3 Універсальна газова стала R=8,317

More