Робота з формульним текстовим і символьним редакторами системи MathCAD PRO

Робота з формульним редактором.

Щоб запустити формульний редактор досить встановити курсор мишки в любому вільному місці вікна редагування і клацнути лівою клавішею. З’явиться візир в вигляді маленького червоного хрестика. Його можна переміщувати клавішами переміщення курсору. Візир не слід плутати з курсором миші, який має вигляд жирної похилої стрілки. Візир вказує місце, з якого можна розпочинати набір формул – обчислювальних блоків. Клацнувши лівою клавішею миші, візир встановлюється на місце, вказане стрілкою курсору миші. В залежності від місця положення візир може змінювати свою форму. Так, в області формул візир перетворюється в синій кут, який вказує місце набору.

Робота з текстовим редактором.

Текстовий редактор дозволяє задавати текстові коментарі. Вони роблять документ з формулами і графіками більш зрозумілим. В найпростішому випадку для введення текстового редактору достатньо ввести символ ‘ (одиночна лапка). В прямокутник, який з’явився, можна починати вводити текст. В текстовому блоці візир має вид червоної вертикальної лінії і відмічає місце введення. Текст редагується загально визнаними засобами – переміщенням в місця введення клавішами керування курсором, установкою режимів вставки і заміщенням символів (Insert), стиранням (Delete i Backspace), виділенням, копіюванням в буфер, вставкою і т.д.

Робота з символьним редактором.

1 Операції з виділеними виразами:

1. Evaluate – перетворення виразів з обиранням виду перетворення з меню

1.1 Symbolically– символічне обчислення виразу

1.2 Floating Point– операції з плаваючою комою

1.3 Complex– робота з комплексними числами

2. Simplify– спростити виділений вираз виконанням простих операцій.

3. Expand– розкрити дужки у виразі

4. Factor– розкласти число або вираз на множники

5. Collect– зібрати доданки подібні виділеному виразу

2. Операції з виділеними змінними Variable

1.Solve – знайти значення виділеної змінної при яких значення змінної що її містить =0

2. Substitute–замінити вказану зміну вмістом буфера обміну

3. Differentiate– диференціювати вираз, що містить виділену змінну

3. Операції з виділеними матрицями

1. Transpose – транспонування

2. Invert– обчислити обернену матрицю

3. Determinant–обчислити детермінант або визначник

4. Операції перетворення Transform

1. Fourier– пряме перетворення Фур’є

2. Inverse Fourier– обернене перетворення Фур’є

3. Laplace– пряме перетворення Лапласа

5. Стиль символьного перетворення Evaluation Style

Задає вивід рез-ту символьної операції відносно основн. виразу одним із вказаних вар-тів

1. Vertically inserting lines – під основним виразом

2. Vertically without inserting lines– замість основного виразу

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *