Паралельне програмування в MatLab

Паралельне програмування передбачає одночасну обробку даних (тобто розділення задачі на різні частини) декількома частинами програми. Одною з важливих умов паралельного програмування є синхронізація дій частин програми. Так наприклад коли одна частина виконує обробку даних в одній комірці памяті, інша повинна знати про це, задля того, щоб не виникало конфліктів і для того щоб інша частина програми могла виконувати обробку даних в іншій комірці. Такий спосіб програмування з успіхом використовується в програмному продукті MatLab. Як приклад використаня параллельного програмування в оптоелектроніці є оптична нейромережа, в якій обробка даних здійснюється безпосередньо за допомогою матричних елементів. Програмна обробка матричних елементів використовується в продукті MatLab, що дає можливість потужних математичних обчислень.

Пакет MatLab має значно ширші обчислювальні можливості і вже давно з суто математичних пакетів перейшов у розряд прикладних і знайшов широке застосування на багатьох комп’ютерних платформах. Зокрема MatLab знайшов своє застосування і у задачах оптоелектроніки, що пояснюється зручністю пакета здійснювати розрахункові операції, які використовує оптоелектроніка. Можливості розрахунків найрізноманітніших задач MatLab є також унікальними, враховуючи наявність спеціально розроблених програмних засобів з теорії керування, обробки сигналів, оптимізації, нейронних мереж, нечіткої логіки тощо. Окрім цього, MatLab містить пакет Simulink, призначений для структурного моделювання систем.

За можливостями обчислень та складністю MatLab переважає MathCad.

Пакет містить спеціалізований набір програм ЦСТ , що використовує матричні структури MatLab і формує на її основі спеціальні функції, призначені для задоволення потреб спеціаліста в області автоматичного керування. ЦСТ – це набір алгоритмів, розміщених в М-файлах, які широко використовують для проектування, аналізу і моделювання систем керування.

Систему керування можна подати як у вигляді передавальної функції, так і у векторно-матричній формі чи у формі подання за допомогою нулів і полюсів, що дозволяє використовувати як класичний, так і сучасні методи синтезу систем автоматичного керування. Під час дослідження можуть розглядатися як неперервні, так і дискретні системи, для яких доступні перетворення між різноманітними формами подання систем.

Часові та частотні характеристики, розташування нулів та полюсів системи після розрахунку можна подати у графічному вигляді. Інші функції пакета дають змогу будувати естиматори (визначник координат стану системи, які не можна безпосередньо виміряти) та розв’язувати задачі оптимального керування. Будь-які додатково необхідні алгоритми можуть бути розроблені користувачем і включені в середовище пакету.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *