Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь на ЕОМ

Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь на ЕОМ R...

Базові алгоритмічні структури слідування, розгалуження, цикл. Вкладені і ітераційні цикли

Слідування Такі структури складаються з операторів які закін...

Операції зменшення і збільшення в мові С

В мові С є дві операції збільшення і зменшення на 1. Незвича...

Загальна характеристика мови С

Базові типи даних. Введення-виведення. Елементарні операції ...

Робота з формульним текстовим і символьним редакторами системи MathCAD PRO

Робота з формульним редактором. Щоб запустити формульний ред...

Об’єктно-орієнтований підхід (ООП) в програмуванні

ООП — методологія, основана на представленні програми у вигл...

Паралельне програмування в MatLab

Паралельне програмування передбачає одночасну обробку даних ...

Робота з графічним редактором системи MathCAD PRO

В MathCAD PRO вбудовано декілька різних типів графіків, які ...

Інкапсуляція, наслідування, поліморфізм

Кожний стиль програмування має свою концептуальну базу. Для ...

Інтерполювання функцій в системі MathCAD

Будь-який вимірювальний оптоелектронний прилад на вхідний си...

Аргументи функції. Зовнішні змінні

Передаються по значенню, тобто ф-я, що викликана отримує сво...

Реалізація матричних обчислень в MathCAD PRO

Операція Matrices… (Матриці) опції Insert забезпечує з...

Покажчики та адреси

Покажчик – це змінна, яка містить адресу іншої змінної, оскі...

Поняття алгоритму і властивості алгоритму

Алгоритм – чітко задана послідовність кроків, які мають бути...

Програмування в середовищі MathCAD PRO

Реалізувати будь-який алгоритм в пакеті системи MathCAD 2000...

Розв’язання звичайних диференціальних рівнянь та їх систем в MathCAD PRO

При розв’язанні багатьох динамічних задач лазерної та оптоел...

Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь в MathCAD PRO

Системи лінійних алгебраїчних рівнянь ( СЛАР) – це системи р...