Програмування

Default thumbnail

Паралельне програмування в MatLab

Паралельне програмування передбачає одночасну обробку даних (тобто розділення задачі на різні частини) декількома частинами програми. Одною з важливих умов паралельного програмування є

More
Default thumbnail

Покажчики та адреси

Покажчик – це змінна, яка містить адресу іншої змінної, оскільки покажчик має значення адреси об’єкту, то це створює можливість непрямого доступу до

More
Default thumbnail

Розв’язання звичайних диференціальних рівнянь та їх систем в MathCAD PRO

При розв’язанні багатьох динамічних задач лазерної та оптоелектронної техніки широкого застосування набули моделі на основі диференціальних рівнянь та їх систем, розв’язок яких

More