Класи інтерфейсних пристроїв

Мова піде про інтерфейси. Може здатися, що оптичне обчислюва...

Застосування голографії

Подібно до того, як транзистор послужив відправним пунктом д...

Голографічна пам’ять

Чудовою властивістю оптичного комп’ютера з передачею з...

Елементна база оптичних компютерів

Основні елементи оптичних комп’ютерів з перенесенням з...

Переваги оптичних компютерів

Фотони, що є основними носіями інформації в оптичному комп&#...

Оптичний комп’ютер

Застосування мікроелектроніки в системах обробки інформації ...

Практичне застосування нейрокомп’ютерів

Не дивлячись на недоліки, нейрокомп’ютери можуть бути ...

Нейрочіпи

Нейросигнальний процесор NeuroMatrix NM6403 (фірма Модуль, Р...

Елементна база нейрообчислювачів

Елементною базою нейрообчислювальних систем другого і третьо...

Історія розвитку нейрокомп’ютерів

Історія розвитку обчислювальних систем з масовим паралелізмо...

Навчання штучних нейронних мереж

Здатність до навчання є фундаментальною властивістю мозку. У...

Повнозв’язані нейронні мережі

Тут кожен нейрон передає свій вихідний сигнал решті нейронів...

Базова архітектура нейронних мереж

Кожен нейрон отримує сигнали від сусідніх нейронів по спеціа...

Нейронні мережі, сутність мереж

Що таке штучні нейронні мережі? Що вони можуть робити? Як во...

Нейроподібний елемент

Нейроподібний елемент, який зазвичай використовується при мо...

Нейрон як елементарна ланка

Нервові клітини, або нейрони, є особливим видом клітин в жив...

Основи теорії нейроподібних мереж

Що дозволяє людині аналізувати інформацію, яка поступає? У т...

Штучний інтелект – нова інформаційна революція

Наш світ влаштований набагато складніше чим ми можемо собі у...

Дослідження в області штучного інтелекту

Вже кілька десятиліть дослідники сперечаються щодо визначенн...

Технологія інтелектуальних агентів в INTERNET

Сьогодні перед користувачем постає задача шукати потрібну ін...

Перспективні напрямки інтелектуалізації INTERNET

Сьогодні INTERNET — це велика і складна система, яка о...

Системи машинного перекладу

Машинний переклад значно дешевший і швидший від традиційного...

Природа штучного інтелекту

На всіх етапах розвитку людської цивілізації поряд з намаган...

Визначення штучного інтелекту

Розглянемо, що ж таке взагалі являє собою штучний інтелект, ...

Історія розвитку галузі штучного інтелекту

Тепер, коли нагромаджено досвід в організації технологій пер...

Структурна та архітектурна організація автоматизованої геоінформаційно-енергетичної системи біомедичного призначення

Розроблено автоматизовану геоінформаційно-енергетичну систем...

Структурна та архітектурна організація автоматизованої геоінформаційно-енергетичної системи науково-освітніх та бібліотечних ресурсів

Основуючись на викладеному вище матеріалі, була розроблена а...

Особливості створення автоматизованої геоінформаційно-енергетичної системи медичного призначення

На сучасному етапі розроблена модель геоінформаційно-енергет...

Особливості створення автоматизованої геоінформаційно-енергетичної системи науково-освітніх та бібліотечних ресурсів

Основуючись на вищеописаному матеріалі, була розроблена геоі...

Принципи створення автоматизованої геоінформаційно-енергетичної системи

Розглянемо основні принципи створення АГІЕС, яка відповідала...

Особливості проектування та класифікація автоматизованих геоінформаційно-енергетичних систем

При розгляданні двох відокремлених мереж — енергетично...

Аналіз сучасних технологій розвитку автоматизованих гео-інформаційних систем

Інформаційна революція, що відбулась всередині ХХ століття, ...

Дослідження елементної бази цифрових вимірювальних приладів

1.1. Дослідження схеми збігу. У лабораторній роботі досліджу...

Цифрові вимірювальні прилади

Цифровий частотомір середніх значень. Перед тим, як розгляда...

Вузли цифрових вимірювальних приладів

Компаратор. Компаратор – це найпростіший перетворювач безпер...

Цифрові вимірювальні прилади

У зв’язку з широким розвитком комплексної автоматизаці...

Індуктивні перетворювачі лінійних переміщень

Індуктивні перетворювачі знайшли широке застосування для пер...

Вимірювання електричних величин компенсатором постійного струму

Метод вимірювання — сукупність способів використання з...

Генератор стандартних сигналів Г4-18А

Генератор стандартних сигналів типу Г4-18А призначений для п...

Генератор імпульсів Г5-54

Генератор - лабораторний прилад, котрий формує прямокутні ім...