Інфрачервоне випромінювання в методах неруйнівного котроля

Інфрачервоне (ІЧ) випромінювання в методах неруйнівного котроля Загальні теоретичні відомості та розрахункові співвідношення У 1800 р. англійський фізик Гершель відзначив, що теплове випромінювання спостерігається не тільки при переході від фіолетового світла до червоного, але і при великих довжинах хвиль. Це випромінювання було названо інфрачервоним. Наступне вивчення інфрачервоних променів визначило їхню широку область застосування і привело […]

Дослідження технологічного процесу холодної розділки скла

Дослідження технологічного процесу холодної розділки скла Розпилювання скла на заготівлі алмазними відрізними кругами здійснюють на спеціальних розпилювальних верстатах (рис. 1). Алмазний круг 2 діаметром 500—600 мм змонтований на знімних фланцях шпинделя 1 верстата. Шматок скла, що розпилюється, 9 кріпиться рухливими губками 8 до планшайби патрона 7. Рух подачі здійснюється переміщенням каретки 6 з патроном під […]

Техніка безпеки при роботі з лазерними медичними приладами

Техніка безпеки при роботі з лазерними медичними приладами Загальні теоретичні відомості та розрахункові співвідношення Основні поняття, визначення і термінологія Тривалість дії – час впливу лазерного випромінювання на людину на протязі робочого дня. Тривалість серії імпульсів – час випромінювання сукупності імпульсів лазерного випромінювання, що повторюються. Дифузно відбите лазерне випромінювання – випромінювання, відбите від поверхні в різноманітних […]

Моделювання процесу взаємодії лазерного випромінювання з біотканиною

Моделювання процесу взаємодії лазерного випромінювання з біотканиною При моделюванні процесу взаємодії високоінтенсивного лазера з біотканиною, сфокусованого на малій ділянці її поверхні особливе значення надається глибині, розмірам, швидкості та часу утворення випаровуємої лунки. Це дозволяє точно розрахувати потужність та тривалість імпульсів лазера, необхідні для досягнення конкретного біологічного ефекту (випаровування, коагуляція, розтин та ін.) з мінімальним значенням […]

Дослідження особливостей дії різних спектрів лазерного випромінювання на біологічні тканини

Дослідження особливостей дії різних спектрів лазерного випромінювання на біологічні тканини Вплив лазерного випромінювання на біологічний матеріал або реакція живої тканини на це випромінювання, обумовлено взаємодією фотонів і молекул або з’єднань молекул тканини. Атомарні і молекулярні процеси і наступні біологічні реакції вияснені ще не цілком. Відомі процеси можуть бути підрозділені на фотохімічну взаємодію, термічну взаємодію і […]

Мікросхеми програмованої логіки

Фірма Xilinx є лідером на світовому ринку мікросхем програмованої логіки Перепрограмованні користувачем базові матричні кристали (Field Programmable Gate Array, або FPGA), перепрограмованні мікросхеми з традиційною PAL архітектурою (Complex Programmable Logic Devices, або CPLD), а також засоби їх проектування і відладки, що випускаються фірмою Xilinx, використовуються в пристроях  цифровою обробкою інформації – наприклад, в системах телекомунікації […]

Визначення гемодинамічних показників стану ССС

Визначення гемодинамічних показників стану ССС Задача визначення гемодинамічних показників стану ССС (частота пульсу, періоди швидкого та повільного кровонаповнення, амплітуди систолічної та діастолічної хвилі та інш.), сатурації крові є актуальним завданням для використання в кардіології, анестезіології, в хірургічній та реанімаційній практиці, при лікуванні хронічної серцевої недостатності, в педіатрії та гінекології. Дослідження параметрів пульсових хвиль дозволяє отримати […]

Автоколімаційний метод

Автоколімаційний метод Автоколімаційний метод вимірювання фокусної відстані оптичних систем, запропонований проф. М.М. Русіновим, заснований на Мал. 1. Визначення фокусної відстані автоколімаційним методом.

Технологічний процес варки скла

Технологічний процес варки скла Піч регенеративна (рис.1) з нижнім полум’ям, складається з основи 12, зробленої з вогнетривкої цегли, двох пар регенераторів 10 і 13 та робочої камери 7 з арковим схилом. Под / робочої камери викладений вогнетривкими плитами. На задній стінці робочої камери є вікно б для засипання шихти, взяття проб і спостереження за ходом […]

Телебачення підвищеної якості та роздільноi здатності

Телебачення підвищеної якості та роздільної здатності Вимоги до системи телебачення високого дозволу Прагнення збалансовано задовольнити вимоги до просторових і часових характеристик зорової системи людини в перспективних телевізійних системах привело до проведення досліджень в області розробки широкоекранних систем телебачення високого дозволу (ТВД). Головна причина збільшення дозволу телевізійного зображення полягає в тому, щоб забезпечити можливість його відтворення […]

Механізована лінія підготовки шихти для варки скла

Механізована лінія підготовки шихти для варки скла Механізована лінія для підготовки шихти складається з розташованих в ряд 10-12 секцій, кожна з яких призначена для зберігання і зважування тільки одного компонента шихти (рисі.). Матеріал подають в приймаючий відсік 7 секції, розташованийпа перекритті другого поверху. Деякі хімічні речовини гігроскопічні і при тривалому зберіганні і транспортуванні злежуються і […]

Термовакуумне випаровування

Вивчення технологічного процесу нанесення покриттів методом термовакуумного випаровування Вакуумна установка термічного випаровування (рис. 1) складається камери, закритої від навколишньої атмосфери піднімальним металеви ковпаком 12, робочої плити 18, відкачуїшьної вакуумної системі підковпакового пристрою для кріплення деталей, на які виконуєтьі напилювання, і їхнього обертання, вииаромунальииків 5 і пульту керувант роботою вузлів і агрегатів установки. Для спостереження за […]

Класифікація лазерів по ступеню небезпеки випромінювання

Класифікація лазерів по ступеню небезпеки випромінювання, що ними генерується (за первинними біологічними ефектами) Клас лазера Довжина хвилі l, мкм Енергія (Ее, Дж), що генерує лазер за час впливу (t) І від 0,2 до 0,4 вище 1,4 Ее £ 0,8 ´ Н ´ dл2 від 0,4 до 1,4 Ее £ 7,7 ´10-5 ´ Нп.т. ІІ від […]

Сила випромінювання і сила світла

СВІТЛО, у вузькому значенні електромагнітні хвилі в інтервалі частот, що сприймаються людським оком (4,0*1014—7,5*1014 Гц). Довжина хвиль від 760 нм (червоний) до 380 нм (фіолетовий). У широкому значенні те ж, що і оптичне випромінювання. До основних якісних показників зорових умов роботи можна віднести: фон, контраст між об’єктом і фоном, видимість. Світловий потік (Ф) — це […]

Стислий англо-український словник спеціальних термінів

A aberration аберація, спотворення absorb поглинати absorption поглинання accuracy точність action дія, вплив, achromat, achromatic lens, appliqué ахромат amplifier підсилювач application застосування approach підхід, метод area ділянка, зона array матриця, гратка B base база, підкладинка beam промінь, пучок boundary межа, контур brightness яскравість, освітленість C capability можливість, здатність CCD прилад із зарядовим зв’язком cell елемент, […]

Люмінесцентний аналіз в офтальмології

Люмінесценція або холодне світіння відомі з глибокої давнини. На її основі виник люмінесцентний аналіз, у якому в основному використовуються явища фотолюмінесценції. Остання розділяється на флюоресценцію і фосфоресценцію. Флюоресценція спостерігається лише під час впливу на речовину зовнішнього джерела енергії, наприклад ультрафіолетових променів, і припиняється майже миттєво після його усунення. Якщо ж після припинення опромінення речовини проходить […]

Визначення сатурації циркулюючої крові

Задача визначення гемодинамічних показників стану ССС (частота пульсу, періоди швидкого та повільного кровонаповнення, амплітуди систолічної та діастолічної хвилі та інш.), сатурації крові є актуальним завданням для використання в кардіології, анестезіології, в хірургічній та реанімаційній практиці, при лікуванні хронічної серцевої недостатності, в педіатрії та гінекології. Дослідження параметрів пульсових хвиль дозволяє отримати правильну уяву о ряді параметрів […]

Властивості випромінювання й особливості його взаємодії з біологічними системами

Традиційна фотобіологія з використанням звичайних (теплових) джерел світла досить успішно розвивалася протягом багатьох років (є свідчення про те, що ще в Древньому Єгипті й Індії тисяча років тому застосовувалася фототерапія за допомогою сонячного світла і лікарських препаратів, виготовлених із фруктів і рослин) із виходом у практичну фотомедицину за трьома головними напрямками: діагностика, терапія і хірургія. […]

Особливості взаємодії лазерного випромінювання з біологічними системами

Застосування лазерів у біології і медицині засновано на використанні широкого кола явищ, пов’язаних із різноманітними проявами взаємодії світла з біологічними об’єктами. Лазерне випромінювання, так само як і звичайне світло, може відбиватися, поглинатися, розсіюватися, перевипромінюватися біологічним середовищем, і кожний із цих процесів несе інформацію про мікро- і макроструктуру цього середовища, рух і форму окремих його складових. […]

Прийнятя рішень при аналізі стану мікро циркуляції ока

Розвиток ряду областей техніки та медицини зумовлений, в значній мірі, використанням у них високопродуктивних систем обробки інформації. Висока ефективність таких систем забезпечується функціональною цілісністю, однорідністю,ієрархічністю, паралельністю роботи елементної бази, багатофункціональністю. Але існуючі на сьогоднішній день офтальмологічні системи в недостатній мірі враховують експертні оцінки фахівців в даній області. Особливо це характерно для систем, що використовуються при […]

Оцінка мікроциркуляції кон’юнктиви ока

Мікроциркуляторне русло є високодиференційованою системою,яка відповідає за одну із основних функцій організму – обмін речовин між кров’ю і тканинами. Порушення в цій системі мають вирішальне значення в патогенезі багатьох захворювань і їх ускладнень. Чутливість мікросудин до вазоактивних речовин в 10-100 разів більша, ніж в магістральних судинах, що і обумовлює участь мікроциркуляторного русла практично у всіх […]

Аналіз сучасних оптико-електронних структур

Переваги паралельної обробки при використанні оптико-електронної елементної бази До початку 90-х років внаслідок успіхів, насамперед, самої електроніки і технології електронних систем, для ведучих світових замовників і розроблювачів обчислювальної техніки стало очевидно, що подальший розвиток цифрових комп’ютерів, у тому числі багатопроцесорних (CRAY-1,-Х-МР,-Y,-MP,-2-3; connection Machine т.п.) для багатьох важливих обчислювальних задач не має перспективи.