Оптоелектроні елементи зберігання, оброблення та відображення інформації

Основою зберігання інформації в оптоелектроніці є використання запам’ятовуючих елементів. Запам’ятовуючі оптоелектронні елементи – елементи, основне призначення яких є запамятовування поступаючи на вхід оптичних або електричних сигналів. Характерною особливістю цих сигналів (на відміну від електронних) є те, що процеси запам’ятовування супроводжуються ефектами візуальної індикації. Як додаток використовуються допоміжні оптоелектроні елементи –це елементи, які сприяють встановленню звязуючих режимів оптоелектроних логічних елементів або елементів памяті інформації.

Засоби відображення інформації поділяють на дві групи: Засоби індивідуального та колективного використання. Засоби індивідуального користування включають в себе слідуючи основні групи пристроїв: регіструючи, індикаторні, алфавітно-цифрові, графічні, системи редакції. До засобів відображення колективної інформації відносять групові екрани, табло, та ін. До основних характеристик систем відображення інформації відносять: швидкодію, точність відтворення інформації, точність зчитування, інформаційна ємність, роздільна здатність, надійність.

Сполучення функцій перетворення, зберігання і візуалізації індикації в одному елементі дає реальну можливість створення на їх основі інформаційно-вимірювальних і об рахункових структур, які відрізняються новими функціональними можливостями. Вони характеризуються високими критеріями ефективності, мінімальними апаратурними затратами та високою швидкодією в порівнянні з електронними пристроями аналогічного призначення.

Проектуємі оптоелектроні пристрої, які створюються на базі оптоелектронної схемотехніки, по функціями що реалізуються ними поділяються на функціональні групи:

1. призначені для отримання інформації про вимірювання контрольованих величин і їх візуальної індикації;

2. для попереднього перетворення інформації (часто називають їх оптоелектроними давачами сигналів);

3. Для передачі контрольованої інформації;

4. Для зберігання та обробки інформації

Індикатори на ряду з оптронами представлябть собою один з найбільш масових і шв дкорозвивающийся класів оптоелектронних пристроїв.

В останні роки в системах відображення все більший розвиток отримують дискретні індикаторні елементи в напрямку створення плоских екранів, які не уступають, а по деяким характеристикам і кращі за телевізійні та інші типи систем відображення

Характерною рисою науково-технічного прогресу є неперервне збільшення потоку інформації, яка підлягає обробці. Одночасно із збільшенням потоку інформації є необхідним удосконалення систем для її виміру, обробка та зберігання. Тому з метою швидкої переробки інформації використовують паралельні системи обробки інформативних даних. Машини, які здійснюють послідовну обробку інформації які базуються на традиційній елементній базі, відрізняються не достатньою швидкодією для вирішень вище зазначених задач.

Тому швидкодія сучасних систем обробки інформації досягається шляхом розпаралелювання процеса числення. Створюються багато шинні та багатопроцесорні обчислювальні системи.

Один із перспективних напрямків є створення обчислювальних машин майбутнього повязаний із розробкою спеціалізованих обчислювальних пристроїв обробки зображень. В цьому випадку оптоелектрона схемотехніка дає можливість використання нових принципів передачі, перетворення-обробки та зберігання інформації. Одним із вирішень цього питання є використання оптоелектронних логіко-часових середовищ, в яких на ряду з електричними методами використовуються оптичні методи послідовної та паралельної обробки інформації в реальному часі.

Одним із найважливіших підходів до створення комплексів паралельної обробки інформації є використання чисто оптичних ефектів. Оптичні обчислювальні системи створюються на основі давно відомих законів оптики. Суттєвим недоліком таких оптичних систем є те, що до технології і юстування оптичних систем пред’являють жорсткі вимоги. Інший напрям сучасної оптики – обробка оптичної інформації аналоговими засобами, які дозволяють реалізувати перетворення Френзеля і Фур’є за допомогою оптичних елементів.

Новий напрямок оптичної обчислювальної техніки – паралельна обробка інформації оптоелектронними гібридними обчислювальними середовищами, які об’єднують обчислювальні ресурси ЕОМ і можливості оптичних процесорів. В останній час розповсюдження отримали безлінзові оптоелектронні процесори з паралельною обробкою інформації. Такі процесори на базі матричних оптоелектронних пристроїв, виконані в вигляді мікросброк або мікромодулів, отримали назву електрооптичних мікропроцесорів. Особливе місце в системах оптичної обробки інформації займають системи розпізнавання і зданістю до самонавчання – персептрони, які реалізують коригуємі лінійні вирішаючи правила в просторі фіксованих, випадково обраних ознак вхідних сигналів.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *