Оптоелектроніка

Оптоелектроніка — напрям електроніки, що охоплює питан...

Керовані функціональні модулі, спеціальні модулі ІС

Схему багатофункціонального модуля можна представити як суку...

Структурна надійність. Основні параметри оптоелектронний елементів

Структура оптоелектронної системи – це фіксована (або змінна...

Оптоелектроні елементи зберігання, оброблення та відображення інформації

Основою зберігання інформації в оптоелектроніці є використан...

Квантрон

Квантрон – це мікромодуль, що містить певну кількість напівп...

Пристрої для додавання матриь

В наш час одним з основних напрямків підвищення продуктивнос...

Арифметичний логічний пристрій (АЛП)

АЛП – призначений для виконання арифметичних та логічний опе...

Мультиплексори і демультиплексори

Мультиплексор або керований кодом комутатор призначений для ...

Дешифратори

Шифратор або декодер – комбінаційний вузол, який виконує опе...

Суматори

Суматори – комбінаційні вузли, які виконують основну арифмет...

Лічильники

Цифровим лічильником називають функціональний вузол, який ви...

Регістр

Регістром – називають цифровий вузол, який призначений для з...

Тригери

Тригери – цифрові функціональні вузли з пам’яттю. Тригери – ...

Світловоди фірми COTCO

У статті приведені основні характеристики світлодіодів фірми...

Мікросхеми програмованої логіки

Фірма Xilinx є лідером на світовому ринку мікросхем програмо...