Оптоелектроніка

Оптоелектроніка – напрям електроніки, що охоплює питання використання оптичних і електричних методів обробки, зберігання і передачі інформації.

Керовані функціональні модулі, спеціальні модулі ІС

Схему багатофункціонального модуля можна представити як сукупність схем квантронів з оптичними та електричними зв’язками між ними. В оптоелектронних функціональних модулях використовується два основних видів запису інформації „шторка” (одинично нормальний код) та маркер (одинично позиційний код) відповідно Рис. 1 та Рис. 2. Рис. 1 Структурна схема модуля зі         Рис.2 Структурна схема модифікованого „шторочним” записом інформації          оптоелектронного […]

Структурна надійність. Основні параметри оптоелектронний елементів

Структура оптоелектронної системи – це фіксована (або змінна) сукупність елементів та зв’язків між ними. Структура визначає, з яких елементів чи вузлів складається схема та як ці елементи пов’язані між собою. Надійність оптоелектронної системи – це властивість зберігання працездатності системи (здатності виконувати свої функції) на протязі заданого проміжку часу. Надійність роботи схеми порушується відмовами, імовірнісними подіями, […]

Оптоелектроні елементи зберігання, оброблення та відображення інформації

Основою зберігання інформації в оптоелектроніці є використання запам’ятовуючих елементів. Запам’ятовуючі оптоелектронні елементи – елементи, основне призначення яких є запамятовування поступаючи на вхід оптичних або електричних сигналів. Характерною особливістю цих сигналів (на відміну від електронних) є те, що процеси запам’ятовування супроводжуються ефектами візуальної індикації. Як додаток використовуються допоміжні оптоелектроні елементи –це елементи, які сприяють встановленню звязуючих […]

Квантрон

Квантрон – це мікромодуль, що містить певну кількість напівпровідникових світло- і фотоелектричних елементів, які розміщені в твердому тілі і зв’язані звортніми оптичними зв’язками. Сукупність квантронів створює напівпровідникову оптоелектронну мікросхему. Прикладом елементарного квантрона може слугувати оптоелектронна пара (рис.1) Рис.1 Схема елементарного квантрона

Пристрої для додавання матриь

В наш час одним з основних напрямків підвищення продуктивності комп’ютерів є розпаралелювання процесу обробки інформації впритул до елементарних операцій та децентралізація функцій пам’яті і перетворення інформації. Тому важливим у розвитку обчислювальної техніки і мікроелектроніки останніх років стало рішення задачі зв’язку між елементами на рівні : 1) кристалу – один вентиль поєднується з іншим в межах […]

Арифметичний логічний пристрій (АЛП)

АЛП – призначений для виконання арифметичних та логічний операцій над двома багато розрядними числами. Розглянемо принцип роботи 4-х розрядного швидкісного АЛП ИП3 (К155ИП3, К555ИП3, К531ИП3) (Рис. 7).

Мультиплексори і демультиплексори

Мультиплексор або керований кодом комутатор призначений для комутації одного з m входів (каналів) на вихід. Входи мультиплексора: m інформаційних і k керуючих знаходяться у такій відповідності

Дешифратори

Шифратор або декодер – комбінаційний вузол, який виконує операцію перетворення m – елементного паралельного коду на входах у напругу сигнального рівня на одному з n виходів. Шифратор називають повним, якщо кількість виходів дорівнює кількості можливих наборів сигналів, тобто

Суматори

Суматори – комбінаційні вузли, які виконують основну арифметичну операцію – підсумовування чисел у двійковому коді. Суматори бувають: послідовні, паралельні, комбінаційні, накопичуючи, напівсуматори, повні суматори.

Лічильники

Цифровим лічильником називають функціональний вузол, який виконує лічбу імпульсів на його вході, формує результат лічби у заданому коді і зберігає його. Для побудови лічильника необхідні тригери двоступінчастої структури. Лічильники – загальна назва поділювачів частоти. Лічильники бувають: асинхронні і синхронні, двійкові і десяткові, однонапрямлені (тільки на збільшення лічби) і двонапрямлені(реверсивні). Коефіцієнт ділення лічильника може бути постійним […]

Регістр

Регістром – називають цифровий вузол, який призначений для запису і збереження коду. Крім того деякі типи регістрів можуть перетворювати інформацію, наприклад з послідовного коду у паралельний, зсувати інформацію на один або декілька розрядів у бік старшого або молодшого розряду, інвертувати вхід. У відповідності з призначенням розділяють регістри збереження і регістри зсуву.

Тригери

Тригери – цифрові функціональні вузли з пам’яттю. Тригери – елементи з двома стійкими станами, які мають відповідні входи для сигналів керування. Тригери бувають: одноступінчасті і двоступінчасті; асинхронні і синхронні, із записом по одному або двох входах, зі входом лічби; універсальні за призначенням, зі статичним і динамічним керуванням. Стани тригера у момент зміни вхідних сигналів позначають […]

Світловоди фірми COTCO

У статті приведені основні характеристики світлодіодів фірми СОТСО, а також випускаємі фірмою SiTI мікросхем драйверів для управління світлодіодами. Abstract – in this article are given the basic characteristics of COTCO LEDs and IC-drivers of company SiTI. Сучасні відеоекрани, широко використовувані сьогодні під час масових заходів, а також в рекламних і інших цілях, будуються на основі […]

Мікросхеми програмованої логіки

Фірма Xilinx є лідером на світовому ринку мікросхем програмованої логіки Перепрограмованні користувачем базові матричні кристали (Field Programmable Gate Array, або FPGA), перепрограмованні мікросхеми з традиційною PAL архітектурою (Complex Programmable Logic Devices, або CPLD), а також засоби їх проектування і відладки, що випускаються фірмою Xilinx, використовуються в пристроях  цифровою обробкою інформації – наприклад, в системах телекомунікації […]