Переваги оптичних компютерів

pic2

Фотони, що є основними носіями інформації в оптичному комп’ютері, за своїми фізичними характеристиками принципово відрізняються від електронів. Фотони є частинками з нульовою масою спокою і нульовим електричним зарядом. Унаслідок чого і з’являються численні переваги використання світла для завдань передачі і обробки інформації: можливість паралельної передачі і обробки зображень одним світловим пучком, можливість використання прозорих середовищ для зберігання, обробки і комутації інформації, можливість використання поляризації, можливість одночасної, паралельної роботи з різними довжинами хвиль і, нарешті, можливість роботи на дуже високій опорній частоті випромінювання (порядка 1000 Тгц).

Обробка інформації в оптичному комп’ютері може здійснюватися як в процесі перенесення зображення (що є спеціальним чином підготовлений вхідний сигнал) через оптичну систему, яка реалізовує обчислювальне середовище, так і шляхом здійснення перемикань в так званому оптичному транзисторі. Можна легко показати, що при лінійних розмірах зображення 1 см, розрізненні 3 мкм і довжині оптичної системи порядка 30 см (давно доступні оптикам технологічні норми) ми можемо отримати пікову продуктивність порядка 1016 елементарних операцій в секунду!

Комутація інформаційних каналів в оптичному комп’ютері здійснюється з великою швидкістю і відрізняється простотою реалізації за рахунок того, що промені світла в порожньому просторі розповсюджуються, не взаємодіючи один з одним. В порівнянні із звичайною електронікою виграш дуже швидко росте із зростанням числа комутованих каналів. Використання третього вимірювання для введення/виведення інформації в оптоелектронних чипах створює додаткові можливості, яким у електронних з’єднань немає ніяких аналогів

В. П. КОЖЕМ’ЯКО, В. В. ДМИТРУК, Н. В. БЕЛІК

НАУКА І ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ (ВІД АБІТУРІЄНТА ДО АСПІРАНТА)

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *