Розрядно-зрізові оптоелектронні спецпроцесори обробки зображень

У відповідності до форми подання зображення, розрізняють такі класи оптоелектронних спецпроцесорів обробки зображень:

1. Аналогові процесори для обробки зображень в просторово-неперервній формі. Для таких процесорів зображення подається як функція двох просторових координат B(x,y) і кожна точка x,y цього зображення характеризується величиною аналогового сигналу.При оцінюванні об’єму інформації що паралельно обробляється в таких процесорах, та оцінюванні швидкості виконання операцій керуються наступним: в голографічних системах основним фактором. що обмежує об’єм інформації яку можна обробити є роздільна здатність реєструючого матеріалу; в лінзових системах роздільна здатність залежить від апертур та аберацій об’єктиву. а також від роздільної здатності фото чутливого реєструючого матеріалу. Швидкодія о.с., що використовують реверсивні фото чутливі середовища залежить від тривалості циклів запису і стирання.

2. Аналогові просторово-дискретні процесори обробки зображень

Зображення які подані в просторово-дискретній формі мають такий вигляд:

clip_image002

де Δx, Δy – кроки дискретизації по x і y; m,n – точки; δ(x,y) – Функція Дірка

До складу таких систем входять як правило матриці світлодіодів і фотодіодів, оптично-керовані модулятори, лінзові системи, волоконні джгути.

Швидкодія таких систем обмежена швидкістю введення даних, шумами фотоприймачів, і параметрами просторових модуляторів. Для реалізації таких процесорів застосовують інтегральні оптичні схеми в яких в основному використовується три типи матеріалів: сегнетоелектрики, напівпровідники, термічно окислений кремній для виготовлення світловодів що розміщені на кремнієвій підложці.

3. Цифрові просторово-дискретні процесори обробки зображень

Оптичне зображення подане в такому вигляді:

clip_image004

bm,n,i є {0,1} N – кількість розрядів

Основним структурним елементом таких систем є матриця дискретних оптоелектронних процесорних елементів. Практично реалізація таких систем ускладнена на теперішній час відсутністю промислово виготовлених оптоелектронних паралельних пристроїв введення/виведення та матриць великого розміру оптоелектронних логічних елементів.

4. Цифрові просторово-неперервні процесори обробки зображень

Вхідне зображення:

clip_image006

bi є {0,1}

Такі процесори називаються квантова ними за рівнем і неперервні в просторі.

Переваги: розмір зображень, які обробляються, та час виконання елементарних операцій відповідає аналоговим методам обробки; набір виконуваних операцій і точність їх виконання співпадають з такими ж характеристиками для електронних цифрових паралельних процесорів обробки зображень.

Такі процесори доцільно робити для систем розпізнавання образів на основі кореляції та згортки.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *