Розрядно-зрізові оптоелектронні спецпроцесори обробки зображень

Главная » Каталог статей » Статьи на украинском » Оптичний комп’ютер » Оптичні спецпроцесори » Розрядно-зрізові оптоелектронні спецпроцесори обробки зображень

У відповідності до форми подання зображення, розрізняють такі класи оптоелектронних спецпроцесорів обробки зображень:

1. Аналогові процесори для обробки зображень в просторово-неперервній формі. Для таких процесорів зображення подається як функція двох просторових координат B(x,y) і кожна точка x,y цього зображення характеризується величиною аналогового сигналу.При оцінюванні об’єму інформації що паралельно обробляється в таких процесорах, та оцінюванні швидкості виконання операцій керуються наступним: в голографічних системах основним фактором. що обмежує об’єм інформації яку можна обробити є роздільна здатність реєструючого матеріалу; в лінзових системах роздільна здатність залежить від апертур та аберацій об’єктиву. а також від роздільної здатності фото чутливого реєструючого матеріалу. Швидкодія о.с., що використовують реверсивні фото чутливі середовища залежить від тривалості циклів запису і стирання.

2. Аналогові просторово-дискретні процесори обробки зображень

Зображення які подані в просторово-дискретній формі мають такий вигляд:

clip_image002

де Δx, Δy – кроки дискретизації по x і y; m,n – точки; δ(x,y) – Функція Дірка

До складу таких систем входять як правило матриці світлодіодів і фотодіодів, оптично-керовані модулятори, лінзові системи, волоконні джгути.

Швидкодія таких систем обмежена швидкістю введення даних, шумами фотоприймачів, і параметрами просторових модуляторів. Для реалізації таких процесорів застосовують інтегральні оптичні схеми в яких в основному використовується три типи матеріалів: сегнетоелектрики, напівпровідники, термічно окислений кремній для виготовлення світловодів що розміщені на кремнієвій підложці.

3. Цифрові просторово-дискретні процесори обробки зображень

Оптичне зображення подане в такому вигляді:

clip_image004

bm,n,i є {0,1} N – кількість розрядів

Основним структурним елементом таких систем є матриця дискретних оптоелектронних процесорних елементів. Практично реалізація таких систем ускладнена на теперішній час відсутністю промислово виготовлених оптоелектронних паралельних пристроїв введення/виведення та матриць великого розміру оптоелектронних логічних елементів.

4. Цифрові просторово-неперервні процесори обробки зображень

Вхідне зображення:

clip_image006

bi є {0,1}

Такі процесори називаються квантова ними за рівнем і неперервні в просторі.

Переваги: розмір зображень, які обробляються, та час виконання елементарних операцій відповідає аналоговим методам обробки; набір виконуваних операцій і точність їх виконання співпадають з такими ж характеристиками для електронних цифрових паралельних процесорів обробки зображень.

Такі процесори доцільно робити для систем розпізнавання образів на основі кореляції та згортки.

Оставьте комментарий к статье