Матричні та векторні процесори. Паралельна та RISC-архітектура

Архітектура комп’ютера – це сукупність його властивостей та характеристик, які розглядаються з точки зору користувача і висвітлюють систему команд, типи даних, способи керування пам’яттю, організацію введення, виведення. Отже, архітектура комп’ютера- це програмне та апартне забезпечення. Організація паралельної роботи вузлів комп’ютера розвивається в двох напрямках:

Багатофункціональні структури для паралельного запису та оброблення зображень

В якості базисних елементів для багатофункціональних оптоелектронних структур використовуються регенеративні оптрони (квантрони), оскільки ці елементи володіють природною або природно-примусовою багатофункціональністю.

Розрядно-зрізові оптоелектронні спецпроцесори обробки зображень

У відповідності до форми подання зображення, розрізняють такі класи оптоелектронних спецпроцесорів обробки зображень: 1. Аналогові процесори для обробки зображень в просторово-неперервній формі. Для таких процесорів зображення подається як функція двох просторових координат B(x,y) і кожна точка x,y цього зображення характеризується величиною аналогового сигналу.При оцінюванні об’єму інформації що паралельно обробляється в таких процесорах, та оцінюванні швидкості […]

Оптоелектронні матричні процесори з керуючими операторами

Якщо маємо n змінних х1, х2…хn , то значення будь-якої функції Fj (х1, х2…хn) може бути подано у диз’юнктивно-параметричній формі, тобто за допомогою логічної диз’юнкції елементарних кон’юнкцій вхідних інформаційних операндів х1, х2…хn: Fj (х1, х2…хn)=, : : : Yi – набір керуючих сигналів, поданих у вигляді бінарних матриць, які відповідають дозволу і-ї кон’юнкції. Ті – […]

Паралельні оптичні спецпроцесори парафазного кодування

З метою усунення зазначених недоліків при виконанні математичних і логічних операцій оптичними методами і більш повного використання їх переваг пропонуються нові цифрові методи побудови оптичних обчислювальних пристроїв, базовані на парафазному двійковому представленні інформації.