Архітектура сучасних комп’ютерів

Архітектура комп’ютера – це сукупність властивостей та характеристик, які розглядаються з точки зору користувача і які висвітлюють систему команд, типи даних, способи керування пам’яттю, організацію введення-виведення. По іншому архітектура – це програмне забезпечення + апаратне. Також іноді під архітектурою розуміють функціональну організацію комп’ютера, тобто термін архітектура можна визначити як розподіл функцій, що реалізується системою за окремими її рівнями та точними позначеннями границь між її рівнями.

Процесор – пристрій, який безпосередньо виконує процес обробки даних і програмне управління цим процесом. Він дешифрує та виконує команди програми, організовує звернення до оперативної пам’яті, сприймає і обробляє запити. Процесор займає центральне місце в структурі ЕОМ, оскільки він здійснює управління взаємодією всіх пристроїв, що входять в склад ЕОМ.

clip_image002

Основні частини процесора: АЛП (виконує логічні і арифметичні операції); пристрій управління УП (виробляє управляючі сигнали для вибірки наступної команди з пам’яті, дешифрує код команди, формує адрес операндів, вибирає операнди з пам’яті і передає їх у АЛП); блок управляючих регістрів БУР (призначений для часового зберігання управляючої інформації); регістрова пам’ять (для підвищення швидкодії та логічних можливостей процесора); блок зв’язку з оперативною пам’яттю (організовує обмін інформацією процесора з оперативною пам’яттю).

Багаторівнева структура пам’яті

Віртуальна пам’ять кожної програми ділиться на частини (сегменти) з незалежною адресацією байта в середині кожної частини. До віртуальної адреси також відносять допоміжні розряди, які визначають N сегменту. Програма складається з 4-х ступенів: 1. програма 2. сегмент 3. сторінка 4. байт. Цій ієрархії програми відповідає ієрархія таблиці, які служать для переводу віртуальних адрес у фізичні. Програмна таблиця для кожної програми завантаженої в систему, вказує початкову адресу відповідної сегментної таблиці. Сегментна таблиця перераховує сегменти даної програми з вказуванням початкової адреси сторінкової таблиці, яка відноситься до даного сегменту. Сторінкова таблиця визначає розмежування кожної із сторінок сегмента в пам’яті.

Групи периферійного обладнання:

1. Зовнішні запам’ятовуючі пристрої для зберігання великих об’ємів інформації

2. Пристрої введення/виведення, що забезпечують зв’язок машини з зовнішнім середовищем

Периферійні пристрої розрізняють за синхронним або асинхронним режимом передачі. При синхронному режимі передача відбувається в визначеному темпі, який задається робочою швидкістю руху носія інформації. При асинхронному режимі передача даних відбувається у вільному темпі з остановом після передачі будь-якого байта.

Периферійні пристрої загального призначення ЕОМ: 1.Клавіатура; 2.Дисплей; 3.Принтер; 4.Адаптер комунікаційного зв’язку.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *