Формули де Бройля

Оскільки було доведено, що світло проявляє корпускулярно-хвильовий дуалізм, то французький вчений Луї де Бройль (1924р) висунув гіпотезу про те, що частинки речовини поряд з корпускулярними властивостями мають також і хвильові.

Як відомо, фотон має квант енергії ε=hυ, імпульс p=h/λ, масу m=hυ/c2.

За де Бройлем, між корпускулярними і хвильовими характеристиками електрона існує такий самий зв’язок, як і між відповідними характеристиками фотона.

Отже, рух електрона із швидкістю υ пов’язаний з деяким хвильовим процесом, довжина хвилі якого визначається рівнянням λ=h/p, де імпульс p=mυ. Це формула де Бройля.

Якщо частинка має кінетичну енергію Ек, то замінюючи clip_image002, отримаємо clip_image004

Зокрема, для електрона, що прискорюється в електричному полі з різницею потенціалів Δφ, маємо

clip_image006

Цікавий результат дало порівняння гіпотези де Бройля і теорії атома Бора. Згідно з постулатом Бора: mVr=nh/2π, де згідно з гіпотезою де Бройля h/mV=λ.

Отже, довжина стаціонарної орбіти дорівнює:

2πr=nλ/

Ціле число n дорівнює числу довжини хвиль де Бройля для електрона, яке укладається на довжині колової орбіти.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

Default thumbnail
Previous Story

Структурна надійність. Основні параметри оптоелектронний елементів

Default thumbnail
Next Story

Напівпровідникові лазери

Latest from Оптичні явища

Default thumbnail

Когерентність

Під когерентністю розуміють узгоджене протікання в часі і в просторі декількох хвильових

Default thumbnail

Класифікація середовищ

Середовища бувають: однорідні, ізотропні, лінійні, диспергуючі, суцільні і активні. Середовище називають однорідним,