Оптичні явища

Default thumbnail

Когерентність

Під когерентністю розуміють узгоджене протікання в часі і в просторі декількох хвильових процесів, що проявляються при їх додаванні. Для когерентних світлових хвиль

More
Default thumbnail

Випромінювання і фотонні величини

Вихідним фізичним поняттям при побудові систем енергетичних і світлових величин є енергія, яка переноситься випромінюванням. В системах енергетичних величин потужність випромінювання називається

More
Default thumbnail

Класифікація середовищ

Середовища бувають: однорідні, ізотропні, лінійні, диспергуючі, суцільні і активні. Середовище називають однорідним, якщо його фізичні властивості не змінюються від точки до точки.

More
Default thumbnail

Проходження випромінювання через атмосферу. Пропускання атмосферою спектральних інтервалів

Перенос випромінювання через оптичні тонкі розсіювальні середовища завжди можна достатньо точно описується приблизним рівнянням, що враховує лише однократне розсіювання. Більш щільні середовища,

More
Default thumbnail

Формули де Бройля

Оскільки було доведено, що світло проявляє корпускулярно-хвильовий дуалізм, то французький вчений Луї де Бройль (1924р) висунув гіпотезу про те, що частинки речовини

More
Default thumbnail

Фотоефект

Квантовою оптикой називаєтся розділ оптики, який займається вивченнім явищ, в яких проявляються квантові властивості світла. До таких явищ відносяться: теплове випромінення, фотоелектричний

More
Default thumbnail

Когерентість

Під когерентністю розуміють узгоджене протікання в часі і в просторі декількох хвильових процесів, що проявляються при їх додаванні. Для когерентних світлових хвиль

More
Default thumbnail

Сила світла та яскравість

Початковим фізичним поняттям при побудові систем енергетичних світлових величин є переносима випромінюванням енергія або промениста енергія. У системі енергетичних (променистих) величин потужність

More

Автоколімаційний метод

Автоколімаційний метод Автоколімаційний метод вимірювання фокусної відстані оптичних систем, запропонований проф. М.М. Русіновим, заснований на Мал. 1. Визначення фокусної відстані автоколімаційним методом.

More