Когерентність

Під когерентністю розуміють узгоджене протікання в часі і в ...

Випромінювання і фотонні величини

Вихідним фізичним поняттям при побудові систем енергетичних ...

Поглинання та пропускання. Розсіювання. Направлене та розсіяне відбиття

У металів поглинання в порівнянні з діелектриками дуже сильн...

Класифікація середовищ

Середовища бувають: однорідні, ізотропні, лінійні, диспергую...

Проходження випромінювання через атмосферу. Пропускання атмосферою спектральних інтервалів

Перенос випромінювання через оптичні тонкі розсіювальні сере...

Формули де Бройля

Оскільки було доведено, що світло проявляє корпускулярно-хви...

Фізична природа світла

Першим доказом того, що світло є хвиля за теорією Гюгенса є ...

Фотоефект

Квантовою оптикой називаєтся розділ оптики, який займається ...

Когерентість

Під когерентністю розуміють узгоджене протікання в часі і в ...

Сила світла та яскравість

Початковим фізичним поняттям при побудові систем енергетични...

Люмінесценція. Види люмінесценції

Явище, при якому речовина, або поглинаючи енергію світла іон...

Автоколімаційний метод

Автоколімаційний метод Автоколімаційний метод вимірювання фо...

Сила випромінювання і сила світла

СВІТЛО, у вузькому значенні електромагнітні хвилі в інтервал...