Розповсюдження випромінювання в біологічних середовищах

Оптичні характеристики біотканин (БО-біобєкти) коефіцієнт ві...

Оптичне випромінювання та його характеристики. Оптичний діапазон

Основними характеристиками оптичного випромінювання є: оптич...

Вимірювання основних світлових величин. Світлові вимірювання

Світлові вимірювання залишаються основною частиною вимірюван...

Розповсюдження випромінювання. Закон Ламберта

Яскравість елементарної ділянки на поверхні джерела залежить...

Спектральна лінія

Спектральна лінія випромінювання характеризується шириною лі...

Вузли цифрових вимірювальних приладів

Компаратор. Компаратор – це найпростіший перетворювач безпер...

Цифрові вимірювальні прилади

У зв’язку з широким розвитком комплексної автоматизаці...

Індуктивні перетворювачі лінійних переміщень

Індуктивні перетворювачі знайшли широке застосування для пер...

Вимірювання електричних величин компенсатором постійного струму

Метод вимірювання – сукупність способів використання з...

Електронний осцилограф С1-73

Електронний оcцилограф призначений для cпоcтереження та доcл...

Оцінка похибок прямих та непрямих вимірювань

Похибки вимірювань класифікують за трьома основними класифік...

Світло та його вимірювання

Вимірювання світлових характеристик – це прерогатива фотомет...

Автоколіматор АК-0,25

Автоколліматор АК-0,25 призначений для точного вимірювання м...