Оптичні вимірювання

Default thumbnail

Розповсюдження випромінювання в біологічних середовищах

Оптичні характеристики біотканин (БО-біобєкти) коефіцієнт відбивання, абсорбція, розсіювання пропускання у різних тканин різні. Їх величина залежить як від властивостей тканин БО, так

More
Default thumbnail

Оптичне випромінювання та його характеристики. Оптичний діапазон

Основними характеристиками оптичного випромінювання є: оптичний діапазон, світловий потік, променистий потік, сила світла, освітленість, світимість і яскравість. Оптичний діапазон спектра електромагнітних випромінювань

More
Default thumbnail

Вимірювання основних світлових величин. Світлові вимірювання

Світлові вимірювання залишаються основною частиною вимірювання оптичного випромінювання. Світлові вимірювання є зручними для визначення енергетичних величин. Фотометрія, яка базується на реєстрації за

More
Default thumbnail

Спектральна лінія

Спектральна лінія випромінювання характеризується шириною лінії Δν, тобто інтервалом частот, в межах якого інтенсивність випромінювання зменшується вдвічі відносно її максимальної величини на

More
Default thumbnail

Індуктивні перетворювачі лінійних переміщень

Індуктивні перетворювачі знайшли широке застосування для перетворення різноманітних механічних величин, які попередньо перетворюються в переміщення. Індуктивні перетворювачі переміщень за своєю конструкцією дуже

More
Default thumbnail

Вимірювання електричних величин компенсатором постійного струму

Метод вимірювання – сукупність способів використання засобів вимірювальної техніки та принципу вимірювань для створення вимірювальної інформації. Серед різних видів вимірювань ФВ найточнішими

More

Світло та його вимірювання

Вимірювання світлових характеристик – це прерогатива фотометрії. Під фотометрією ми будемо розуміти процес кількісного вимірювання потоку випромінювання, який може викликати фізіологічне відчуття

More

Автоколіматор АК-0,25

Автоколліматор АК-0,25 призначений для точного вимірювання малих кутів нахилу плоских, дзеркально відображають поверхонь, а також для установки поверхонь паралельно або перпендикулярно один

More