Зміна напрямку оптичної вісі приладу

Для зміни напрямку оптичної вісі приладу широко застосовують призми і дзеркала. Вибір застосування призми або дзеркала визначається конструктивними і експлуатаційними особливостями приладу, розташуванням елемента в оптичній схемі, діаметром світлового пучка і рядом інших чинників.

Різного роду призми застосовують для роботи в паралельних пучках, які мають місце перед об’єктивом або між лінзами обертаючої системи. Так, в якості головного відбивача застосовують прямокутну призму в різних перископічних приладах, особливо якщо в приладі використовується наведення по вертикалі (рис. 1). У випадках, коли таке наведення не потрібне, може застосовуватися пентапризма. У приладах з вертикальним наведенням і оглядом через зеніт або надир застосовують призму-куб

(рис. 2). У випадках, коли потрібне обертання зображення (наприклад, в перископічних приладах з круговим оглядом), застосовують призми Дове або Пехана , причому переважає застосування першої, як більш проста за конструкцією і виготовленням. Як кінцеві відбивачі далекомірів застосовують пентапризми.

Якщо пучок, напрям якого необхідно змінити, має досить великі розміри, то замість призм повинні застосовуватися дзеркала. У паралельних пучках дзеркало або система дзеркал може застосовуватися як головні відбивачі перископічних приладів (рис. 3) або кінцевих відбивачів далекомірів. При конструюванні вузлів з дзеркалами треба пам’ятати, що деякі призми (наприклад, призма Дове, призма-куб і ін.) не можуть бути замінені на дзеркала.

При наведенні приладу по вертикалі за допомогою призми, що гойдається, або дзеркала поворот відбиваючої грані на кут 2clip_image002 викликає поворот зображення на кут 2clip_image002[1] незалежно від розташування осі обертання відносно відбиваючої грані. Однак найменші розміри призми або дзеркала будуть при поєднанні їх вісі обертання з відображаючою гранню. Тому для зменшення розмірів призм, що гойдаються і дзеркал вісь їх обертання потрібно суміщати з відбиваючою гранню (див. рис. 1, 3).

clip_image004

Рисунок 1 – Головний відбивач з призмою:

1корпус приладу; 2 – горизонтальний лімб; 3 – корпус відбивача; 4 – захисне скло; 5 – барабан з призмою; 6 – шкала вертикальних кутів; 7 – рукоятка вертикального наведення; 8 – підшипник з індексом; 9 – черв’як; 10підпятник;11- індекс;12 – вплотнене кільце

В окремих випадках при використанні дзеркал з метою скорочення розмірів захисного скла і окремих габаритних розмірів приладу вісь гойдання дзеркала розміщують не в точці перетину його з головною оптичною віссю, а з одним з крайніх променів, верхнім або нижнім, обмежуючим поле зору (див. рис. 3).

У ряді випадків в приладі потрібно змінити напрям оптичної вісі після об’єктиву, коли йде непаралельний пучок променів. Для цієї мети застосовують різні відбивні призми: прямокутні, далекомірного типу, пентапризми та ін. Основною вимогою до такого вузла є перпендикулярність осьових пучків вхідної грані призми. У зв’язку з тим, що падаючий пучок на вхідну грань призми Дове не задовольняє цій умові, призму Дове не застосовують для пучка променів, що сходиться, а замінюють її призмою Пехана.

clip_image006

Рисунок 2 – Голівка вертикального огляду з призму-куб:

1 — корпус; 2 — призма-куб; 3 — оправа; 4 — зубчасте колесо; У — захисне скло; 6 — сухарик

За тими ж причинами, що і призма Дове, не застосовується для пучка, що сходиться, призма-куб, якщо вона повинна бути використана як оглядова. У пучку, що сходиться, вона спричинить подвоєння зображення. Застосування призми-кубу в пучку, що сходиться, між об’єктивом і окуляром можливе тільки в якості світлоподілювача. У цьому випадку відбиваюча грань призми-кубу розташовується під кутом 45° до оптичної вісі, а сама призма є нерухомою.

Дзеркала в телескопічних приладах для роботи з пучком променів, що сходиться, як правило, не застосовують, оскільки вони значно погіршують якість зображення за рахунок астигматизму, викликаного відступом поверхні дзеркала від плоскосності, а якщо застосовують, то до них пред’являють жорсткі вимоги до плоскосності

clip_image008

Рисунок 3 – Відбивач з хитним дзеркалом:

А – напад-противага на оправі

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *