Приймачі випромінювання

Приймач оптичного випромінювання — предмет або пристрій, призначений для прийому і перетворення оптичного випромінювання в будь-які інші види енергії (електричні види).

Приймачі випромінювання (ПВ), що перетворюють невидиме випромінювання у видиме називають перетворювачами. ПВ бувають:

1. Теплові. Бломери, термоелементи, калориметри, піроелектричні, оптикоакустичні, діпотометричні.

Бломер — фоточутливий прилад, комплексний опір якого збільшується при зростанні температури чутливого елемента, викликаного поглинанням оптичного випромінювання. Термоелемент — принцип дії базується на термоелектричному ефекті. Калориметри — теплові приймачі випромінювання, що базуються на піроелектричному ефекті (тобто, при зміні температури піроелектричного кристалу змінюється його поляризація). Оптикоакустичні ПВ — принцип роботи полягає на ефекті розширення об’єму газу під дією випромінювання. Діпотометричні ПВ — приймачі випромінювання, які використовуються теплове розширення твердих тіл. Прийомним матеріалом здебільшого є біметалева пластина.

2. Фотоелектричні.

ПВ з внутрішнім фотоефектом. В фотоелектричних приймачах випромінювання фотони оптичного випромінювання на пряму взаємодіють з його кристалічною решіткою, в результаті чого вивільняються носії електричного струму. Якщо вивільнені носії струму залишаються у напівпровіднику, то це є явище внутрішнього фотоефекту. Фоторезистор — ПВ, явище внутрішнього фотоефекту якого проявляється у збільшенні електропровідності. Вентильні фотоелементи — складаються з двох контактуючих матеріалів: метал-напівпродвіник або напівпровідник-напівпровідник, які в контактній зоні створюють запираючий шар. Фотодіод — монолітна структура, що має області з різними типами провідності (n- та р-типу), які утворюють область об’ємного заряду, що включає два р-n переходи, один у прямому напрямку, інший — в протилежному. Фототранзистор — здійснює підсилення електричного сигналу в наслідок потрапляння світлового випромінювання на одну з його областей (на базу). Фототеристори­ — приймачі випромінювання на р-n-р структурах, що переходять при освітленні із закритого стану у відкритий (в прямому напрямку). ПЗЗ матричні приймачі, що є періодичною структурою із ємнісних елементів на основі метал-діелектрик-напівпровідник з послідовним переносом заряду.

ПВ із зовнішнім фотоефектом. Якщо носії струму фотоелектрона, що виникають в речовині при його освітленні імітується у вакуумі чи газу, утворюючи струм у зовнішньому ланцюгу, то спостерігається явище зовнішнього фотоефекту. Фотоелемент — електронно-вакуумний або газонаповнений пристрій, що перетворює оптичне випромінювання в електричний сигнал і складається з фотокатоду та аноду. Фотопомножувач — електронно-вакуумний прилад, перетворює оптичне випромінювання в електричний сигнал з його підсиленням. Електронно-оптичний перетворювач — призначений для підсилення яскравості оптичного зображення, що створює оптична система, а в деяких випадках і для перетворення спектрального складу випромінювання.

3. Фотохімічні — різні фоточутливі фотографічні матеріали, які використовуються в оптичних і оптоелектронних приладах.

4. Інші ПВ — відносяться кондермоторні ПВ (основані на ефекті тиску світла), суперортикони та супервідікони.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

Default thumbnail
Previous Story

Енергія зв’язку ядер

Default thumbnail
Next Story

Радіоактивність

Latest from Оптичні прилади