Основні параметри фотоприймачів

Приймач оптичного випромінювання — предмет або пристрій, призначений для прийому і перетворення оптичного випромінювання в будь-які інші види енергії (електричні види).

Приймачі випромінювання (ПВ) мають наступні параметри.

Параметри ПВ.

1. Чутливість ПВ — характеризує реакцію дії ПВ на дію потоку випромінювання визначеної величини.

§ Інтегральна чутливість

§ Інтегральна струмова чутливість

§ Інтегральна вольтова чутливість

§ Монохроматична чутливість

§ Імпульсна чутливість

§ Коефіцієнт вимірювання потоку випромінювання

§ Ефективна ширина смуги чутливості

Sінт

Si

Su

Sl

Sімп

H

Dlеф

2. Порогові та шумові параметри

§ Струм шуму

§ Напруга шуму

§ Пороговий потік в одиничній смузі

§ Пороговий потік в заданій смузі

§ Питомий пороговий потік

§ Виявна спроможність

§ Радіаційний пороговий потік

§ Питома виявна спроможність

§ Квантова порогова чутливість

Іш

Uш

Фп1

Фп

Фп*

Д

Фрад.п.

Фп.в.с.

lп

3. Часові параметри

§ Власна постійна часу

§ Гранична частота модуляції

§ Темновий опір приймача

§ Динамічний опір приймача

§ Ємність приймача

t

fгр

RT

Rд

С

4. Спектральні параметри

§ Максимальна спектральна характеристика

§ Короткохвильова гранична спектральна чутливість

§ Довгохвильова гранична спектральна чутливість

lmax

l’

l’’

5. Експлуатаційні параметри

§ Робоча температура фотоприймача

§ Робоча напруга фотоприймача

§ Температурний коефіцієнт фотоструму

§ Максимальна допустима розсіювальна електрична потужність

§ Строки служби, стійкість до механічних, кліматичних та радіаційних дій, тип корпуса і необхідність та умови його охолодження.

Троб

Vp

aT

Pmax

6. Геометричні параметри

§ Ефективна площа фото чутливого елемента

§ Ефективне поле зору ФП

Sеф

Wеф

7. До інших параметрів відносяться: квантовий вихід h, що представляє відношення числа падаючих на ПВ фотонів до числа згенерованих електронно-діркових пар:
clip_image002 , та постійна часу t — інтервал часу після зупинення опромінення, по закінченню якого спадаюча по експоненті напруга сигналу зменшується в е раз, або час від початку опромінення до моменту, коли величина вихідного сигналу складає 63% свого максимального рівня.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

Default thumbnail
Previous Story

Рівняння Максвела

Default thumbnail
Next Story

Перший, другий, третій закони Ньютона

Latest from Оптичні прилади