Основні параметри фотоприймачів

Приймач оптичного випромінювання — предмет або пристрій, призначений для прийому і перетворення оптичного випромінювання в будь-які інші види енергії (електричні види).

Приймачі випромінювання (ПВ) мають наступні параметри.

Параметри ПВ.

1. Чутливість ПВ — характеризує реакцію дії ПВ на дію потоку випромінювання визначеної величини.

§ Інтегральна чутливість

§ Інтегральна струмова чутливість

§ Інтегральна вольтова чутливість

§ Монохроматична чутливість

§ Імпульсна чутливість

§ Коефіцієнт вимірювання потоку випромінювання

§ Ефективна ширина смуги чутливості

Sінт

Si

Su

Sl

Sімп

H

Dlеф

2. Порогові та шумові параметри

§ Струм шуму

§ Напруга шуму

§ Пороговий потік в одиничній смузі

§ Пороговий потік в заданій смузі

§ Питомий пороговий потік

§ Виявна спроможність

§ Радіаційний пороговий потік

§ Питома виявна спроможність

§ Квантова порогова чутливість

Іш

Uш

Фп1

Фп

Фп*

Д

Фрад.п.

Фп.в.с.

lп

3. Часові параметри

§ Власна постійна часу

§ Гранична частота модуляції

§ Темновий опір приймача

§ Динамічний опір приймача

§ Ємність приймача

t

fгр

RT

Rд

С

4. Спектральні параметри

§ Максимальна спектральна характеристика

§ Короткохвильова гранична спектральна чутливість

§ Довгохвильова гранична спектральна чутливість

lmax

l’

l’’

5. Експлуатаційні параметри

§ Робоча температура фотоприймача

§ Робоча напруга фотоприймача

§ Температурний коефіцієнт фотоструму

§ Максимальна допустима розсіювальна електрична потужність

§ Строки служби, стійкість до механічних, кліматичних та радіаційних дій, тип корпуса і необхідність та умови його охолодження.

Троб

Vp

aT

Pmax

6. Геометричні параметри

§ Ефективна площа фото чутливого елемента

§ Ефективне поле зору ФП

Sеф

Wеф

7. До інших параметрів відносяться: квантовий вихід h, що представляє відношення числа падаючих на ПВ фотонів до числа згенерованих електронно-діркових пар:
clip_image002 , та постійна часу t — інтервал часу після зупинення опромінення, по закінченню якого спадаюча по експоненті напруга сигналу зменшується в е раз, або час від початку опромінення до моменту, коли величина вихідного сигналу складає 63% свого максимального рівня.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *