Об’ємні резонатори

Якщо з’єднати прямокутні пластинки конденсатора, то можна отримати паралелепіпед, що утворений металевими стінками, що називається прямокутним об’ємним резонатором. З’єднуючи круглі пластинки конденсатора і збільшуючи їх число, отримуємо циліндр, утворений металевими стінками, – циліндричний об’ємний резонатор.

В об’ємних резонаторах не можна виділити область простору з властивостями лише ємності чи індуктивності. Лише в деяких випадках резонатор спеціальної форми можна наближено розглядати як LC-контур і виділити область де просторова зосереджена переважно енергія електричного чи магнітного поля. Резонатора такого типу називаються квазістаціонарними.

Електромагнітні коливання можуть існувати в обмеженому металевою поверхність об’ємі будь-якої форми, якщо лінійні розміри об’єму достатньо великі в порівнянні з довжиною хвилі.

В діапазоні оптичних хвиль використовують відкриті об’ємні резонатори, в яких частина металевих стінок резонатора видалена. Це дозволяє при певних умовах отримати мале випромінювання поля в навколишнє середовище, а добротність системи – значну.

Об’ємний резонатор має ряд власних частот ωυ . коливанню кожної частоти відповідає певна структура електромагнітного поля. Вимушені коливання обумовлені дією стороннього джерела на поле в резонаторі. Якщо частота коливання стороннього джерела випромінювання співпадає з однією із власних частот, то амплітуди поля безмежно зростають при відсутності втрат, або стають досить великими при наявності втрат.

clip_image002

Прямокутний Циліндричний Коаксіальний – резонатори

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *