Генератор імпульсів Г5-54

Генератор лабораторний прилад, котрий формує прямокутні імпульси заданої полярності в діапазоні тривалості 0,5…..1000 мкс. Максимальна амплітуда імпульсів на зовнішньому навантаженні 500 Ом не менша 50 В Частота повторення імпульсів при внутрішньому запуску регулюється від 0,01 до 100 кГц.

Принцип дії приладу пояснюється схемою рис. 8. Задаючий генератор 1 видає тактові імпульси, які надходять на схему зовнішнього і одноразового запуску 2. Працюючи в автоколивальному режимі, задаючий генератор 1 забезпечує плавно-ступінчате регулювання частоти повторення імпульсів. В режимі зовнішнього запуску і одноразового пуску приладу задаючий генератор 1 відключається від схеми зовнішнього запуску 2. Сформований по тривалості та амплітуді сигнал схеми зовнішнього запуску 2 надходить на схему затримки основного імпульсу 3 і на схему формування імпульсів синхронізації 4.

clip_image002

Рис. 8. Структурна схема генератора Г5-54

Схема формування імпульсів синхронізації 4 видає синхроімпульси обох полярностей. Через комутуючий елемент синхроімпульси надходять на вихідне гніздо приладу. Схема затримки основного імпульсу 3 видає імпульс з регульованим часовим зсувом, а також забезпечує режим нульового часового зсуву основного імпульсу відносно імпульсу синхронізації приладу. Імпульс з виходу системи затримки основного імпульсу 3 запускає схему формування тривалості основних імпульсів 5, яка видає стартовий імпульс і стоповий імпульс з регульованим зсувом між ними. Надходячи на схему вихідного формувача та регулювання амплітуди 6, стартовий імпульс визначає фронт вихідного основного імпульсу, а стоповий – його зріз. З схеми формування тривалості основних імпульсів 5 на схему вихідного формувача 6 надходять також імпульс зриву, співпадаючий за часом з стоповим імпульсом і забезпечуючий швидке відновлення схеми вихідного формувача в початковий стан. Схема вихідного формувача і регулювання амплітуди забезпечує формування прямокутних імпульсів з вказаними параметрами і плавно-ступінчатим регулюванням їх амплітуди в проміжках від 1 до 100 % максимального значення. Через комутуючий елемент вихідний імпульс з схеми вихідного формувача 6 надходить або на вихідне гніздо 1:1 або на подільники 7, які забезпечують додаткове послаблення амплітуди імпульсів в 10 і 100 разів. На лицьовій панелі генератора Г5-54 (рис.9.) розташовані кнопки управління, приєднання та контролю:

clip_image004

Рис.9. Передня панель генератора Г5-54

Тумблер МЕРЕЖА та індикаторна лампа ввімкнення;

Група кнопок ЗАПУСК: при натиснутій кнопціclip_image006clip_image008відбувається запуск зовнішнім від’ємним імпульсом; при натиснутій кнопці clip_image010 – запуск зовнішнім додатковим імпульсом або синусоїдальним сигналом; при натиснутій кнопці clip_image012 працює разовий (одноразовий) запуск; при натиснутій верхній кнопці прилад працює в режимі внутрішнього запуску.

Група ЧАСТОТА ПОВТОРЕННЯ містить в собі шкальний пристрій плавного регулювання частоти і перемикач діапазонів частоти (колір кнопки відповідає кольору шкали плавного регулювання, по якій необхідно вести відлік);

Група СИНХРОІМПУЛЬСИ – вихідне гніздо синхроімпульсів, перемикач полярності синхроімпульсів та регулятор амплітуди АМПЛ;

Група ЧАСОВИЙ ЗСУВ містить в собі шкальний пристрій плавного регулювання часового зсуву основного імпульсу відносно синхроімпульсу і перемикач піддіапазонів часового зсуву (колір кнопки відповідає кольору шкали плавного регулювання, по якій треба вести відлік);

Група ТРИВАЛІСТЬ містить шкальний пристрій плавного регулювання тривалості основного імпульсу і перемикач поддіапазону тривалості основних імпульсів (колір кнопки відповідає кольору шкали плавного регулювання, по якій необхідно вести відлік);

Група виходів має вихідне гніздо 1:100, 1:10, 1:1, ручку регулювання амплітуди, перемикач дільника амплітуди основного імпульсу, вольтметр, що показує амплітуду основного імпульсу (відлік по шкалі вимірювального приладу відбувається в вольтах з враховуванням включеного подільника напруги і коефіцієнта ділення вихідного гнізда) і перемикач полярності імпульсів.

Прилад допускає по роду робота запуску три режими роботи: внутрішній запуск, зовнішній і разовий.

Внутрішній запуск. Натиснути верхню кнопку перемикача ЗАПУСК. Встановити кнопками і шкальним пристроєм ЧАСТОТА ПОВТОРЕННЯ необхідну частоту повторення імпульсів. Кнопками і шкальним пристроєм ЧАСОВИЙ ЗСУВ встановити необхідний часовий зсув основного імпульсу приладу відносно сінхроімпульсу. Якщо часовий зсув непотрібен, обов’язково натисніть кнопку “О” перемикача часовий зсув. Кнопками і шкальним пристроєм ТРИВАЛІСТЬ встановити необхідну тривалість основних імпульсів, ПРИ ЦЬОМУ МІНІМАЛЬНА ШПАРУВАТІСТЬ ПОВИННА БУТИ НЕ МЕНШЕ ДВОХ. Кнопками clip_image008[1] і clip_image010[1] встановити необхідну полярність. Кнопками подільника амплітуди (х1; х0,3; х0,1, х0,03) і ручкою АМПЛ плавного регулювання амплітуди основних імпульсів встановивши по шкалі вольтметра необхідну амплітуду імпульсів. Якщо необхідна амплітуда не менше 0.5 В, то зовнішнє навантаження повинно підключатися до гнізд 1:1. Якщо необхідна амплітуда менша 0.5 В то зовнішнє навантаження повинно бути підключено до гнізда 1:10 або 1:100.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *