Повнозв’язані нейронні мережі

Neurons

Тут кожен нейрон передає свій вихідний сигнал решті нейронів, включаючи самого себе. Вихідними сигналами мережі можуть бути всі або деякі вихідні сигнали нейронів після декількох тактів функціонування мережі. Всі вхідні сигнали подаються всім нейронам. Елементи шаруватих і повнозв’язаних мереж можуть вибиратися по-різному. Існує, втім, стандартний вибір: нейрон з адаптивним неоднорідним лінійним суматором на вході. Для повнозв’язаної мережі вхідний суматор нейрона фактично розпадається на два: перший обчислює лінійну функцію від вхідних сигналів мережі, другий – лінійну функцію від вихідних сигналів інших нейронів, отриманих на попередньому кроці. Функція активації нейронів (характеристична функція) – це нелінійний перетворювач вихідного сигналу суматора. Якщо функція одна для всіх нейронів мережі, то мережу називають однорідною (гомогенною). Якщо ж характеристична функція залежить ще від одного або декількох параметрів, значення яких змінюються від нейрона до нейрона, то мережу називають неоднорідною (гетерогенною).

Складати мережу з нейронів стандартного вигляду необов’язково. Шарувата або повнозв’язана архітектура не накладає істотних обмежень на елементи, що беруть участь в них. Єдина жорстка вимога, яка висувається архітектурою до елементів мережі, це відповідність розмірності вектора вхідних сигналів елемента (вона визначається архітектурою) числу його входів. Якщо повнозв’язана мережа функціонує до отримання відповіді задане число тактів k, то її можна розглядати як окремий випадок k-шарової мережі, всі шари якої однакові і кожен з них відповідає такту функціонування повнозв’язаної мережі.

Істотна відмінність між повнозв’язаною і шаруватою мережами стає очевидною, коли число тактів функціонування заздалегідь не обмежене шарова мережа так працювати не може.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *