Нейроподібний елемент

Нейроподібний елемент, який зазвичай використовується при моделюванні нейронних мереж, наведений на рис. 3.2. На нейроподібний елемент поступає набір вхідних сигналів x1…хn (або вхідний вектор clip_image002), що є вихідними сигналами інших нейроподібних елементів.

clip_image004

Рисунок 3.2 – Схема будови нейроподібного елемента

Цей вхідний вектор відповідає сигналам, що поступають в синапси біологічних нейронів. Кожен вхідний сигнал множиться на відповідну вагу зв’язку w1…wn – аналог ефективності синапсу. Вага зв’язку є скалярною величиною, позитивною для збуджувальних і негативною для гальмівних зв’язків. Зважені вагами зв’язків вхідні сигнали поступають на блок підсумовування, відповідний тілу клітини, де здійснюється їх алгебраїчне підсумовування і визначається рівень збудження нейроподібного елемента S [75]:

clip_image006

Вихідний сигнал нейрона у визначається шляхом пропускання рівня збудження S через нелінійну функцію f:

clip_image008,

де і — деякий постійний зсув (аналог порогу нейрона).

Зазвичай використовуються прості нелінійні функції:

– бінарна, зображена на рисунку 3.3:

clip_image010 clip_image012

Рисунок 3.3 – Бінарна нелінійна функція

– сигмоїдна, зображена на рисунку 3.4:

clip_image014 clip_image016

Рисунок 3.4 – Сигмоїдна нелінійна функція

У такій моделі нейрона нехтують багатьма відомими характеристиками біологічного прототипу, які деякі дослідники вважають за критичні. Наприклад, в ній не враховують нелінійність просторово-часового підсумовування для сигналів, що приходять по збуджувальних і гальмівних синапсах, різного роду тимчасові затримки, ефекти синхронізації і частотної модуляції, рефракторність і тому подібне. Не дивлячись на це нейроподібні мережі, побудовані на основі таких простих нейроподібних елементів, демонструють асоціативні властивості, що нагадують властивості біологічних систем [8].

В. П. КОЖЕМ’ЯКО, В. В. ДМИТРУК, Н. В. БЕЛІК

НАУКА І ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ (ВІД АБІТУРІЄНТА ДО АСПІРАНТА)

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

Default thumbnail
Previous Story

Нейрон як елементарна ланка

Default thumbnail
Next Story

Нейронні мережі, сутність мереж

Latest from Нейромережі