Навчання штучних нейронних мереж

Здатність до навчання є фундаментальною властивістю мозку. У контексті ШНМ (штучних нейронних мереж) процес навчання може розглядатися як налаштування архітектури мережі і вагів зв’язків для ефективного виконання спеціального завдання. Зазвичай нейронна мережа повинна настроїти ваги зв’язків за наявною навчальною вибіркою. Функціонування мережі поліпшується із ітеративним налаштуванням вагових коефіцієнтів. Властивість мережі навчатися на прикладах робить їх […]

Повнозв’язані нейронні мережі

Тут кожен нейрон передає свій вихідний сигнал решті нейронів, включаючи самого себе. Вихідними сигналами мережі можуть бути всі або деякі вихідні сигнали нейронів після декількох тактів функціонування мережі. Всі вхідні сигнали подаються всім нейронам. Елементи шаруватих і повнозв’язаних мереж можуть вибиратися по-різному. Існує, втім, стандартний вибір: нейрон з адаптивним неоднорідним лінійним суматором на вході. Для […]

Базова архітектура нейронних мереж

Кожен нейрон отримує сигнали від сусідніх нейронів по спеціальних нервових волокнах. Ці сигнали можуть бути збуджувальними або гальмівними. Їх сума складає електричний потенціал усередині тіла нейрона. Коли потенціал перевищує деякий поріг, нейрон переходить в збуджений стан і посилає сигнал по вихідному нервовому волокну. Окремі штучні нейрони з’єднуються один з одним різними методами. Це дозволяє створювати […]

Нейронні мережі, сутність мереж

Що таке штучні нейронні мережі? Що вони можуть робити? Як вони працюють? Як їх можна використовувати? Ці і безліч подібних питань задають фахівці з різних областей. Що ж таке нейроподібна мережа? Це штучний аналог біологічної мережі, який за своїми параметрами максимально наближається до оригіналу. Нейроподібні мережі пройшли довгий шлях становлення і розвитку, від повного заперечення […]

Нейроподібний елемент

Нейроподібний елемент, який зазвичай використовується при моделюванні нейронних мереж, наведений на рис. 3.2. На нейроподібний елемент поступає набір вхідних сигналів x1…хn (або вхідний вектор ), що є вихідними сигналами інших нейроподібних елементів. Рисунок 3.2 – Схема будови нейроподібного елемента Цей вхідний вектор відповідає сигналам, що поступають в синапси біологічних нейронів. Кожен вхідний сигнал множиться на […]

Нейрон як елементарна ланка

Нервові клітини, або нейрони, є особливим видом клітин в живих організмах, що володіють електричною активністю, основне призначення яких полягає в оперативному управлінні організмом. Схематичне зображення нейрона наведене на рис. 3.1. Нейрон має тіло (сома) – 1, дерево входів (дендрити) – 2 і виходу (аксон і його закінчення) – 4. Сома, як правило, має поперечний розмір […]

Основи теорії нейроподібних мереж

Що дозволяє людині аналізувати інформацію, яка поступає? У термінології нейрогенетики введено ключове поняття – нейромережа. Саме сукупність нейромереж утворює відділи нервової системи людини, які у свою чергу визначають всю діяльність, додають істоті розум, інтелект. Мозок є, мабуть, найскладнішій з відомих нам систем переробки інформації. Досить сказати, що в ньому міститься близько 100 мільярдів нейронів, кожен […]