Навчання штучних нейронних мереж

Здатність до навчання є фундаментальною властивістю мозку. У...

Повнозв’язані нейронні мережі

Тут кожен нейрон передає свій вихідний сигнал решті нейронів...

Базова архітектура нейронних мереж

Кожен нейрон отримує сигнали від сусідніх нейронів по спеціа...

Нейронні мережі, сутність мереж

Що таке штучні нейронні мережі? Що вони можуть робити? Як во...

Нейроподібний елемент

Нейроподібний елемент, який зазвичай використовується при мо...

Нейрон як елементарна ланка

Нервові клітини, або нейрони, є особливим видом клітин в жив...

Основи теорії нейроподібних мереж

Що дозволяє людині аналізувати інформацію, яка поступає? У т...