Філософський аспект нанотоехнологій

188090KpSO_w

Розвиток нанотехнологій ставить ряд дуже важливих питань. У першу чергу філософського характеру.

Едуард Теллер, один із творців термоядерної бомби, зауважив: «Той, хто раніше опанує нанотехнологію, займе провідне місце в техносфері наступного сторіччя». Потрібно побоюватися такого ходу думок. Висловлення, безумовно, правильне, але нанотехнологія не повинна ставати предметом суперництва. Вона має настільки могутній потенціал, що потрібно вести розробки в цій області цілком відкрито, з ретельним контролем, що виключає створення зброї.

Ерик Дрекслер пише: «Але міць нових технологій можна повернути і на створення військової сили. Перспектива створення нових озброєнь і їхнього швидкого виробництва є причиною для серйозного занепокоєння. Це веде до ідеї встановлення ретельного контролю навіть для тих з нас, хто є переконаним прихильником вільного розвитку технології».

Молекулярні нанотехнології, що можуть убити цивілізацію, з іншої сторони мають великий потенціал творення, чим руйнування. У цьому їхня відмінність, скажемо, від ядерної енергії, нестримна міць якої набагато більше підходить для руйнування. У цьому змісті прорив людини в мікросвіт дуже схожий на винахід колеса, що має набагато більше застосування в мирних цілях, чим при створенні зброї, де воно звичайно працює лише побічно.

Залишається небезпека непередбаченого поводження наносистем, їхнього виходу з-під контролю людини. Скільки статей і розповідей було написано, де комп’ютер збунтувався проти людини. Але практика розвитку комп’ютерних систем показує, що нічого подібного не відбувається і не може відбуватися. Небезпека такого роду виникне тільки тоді, коли система усвідомлює саму себе й у неї з’являться власні цілі.

На сучасному етапі розвитку поводження комп’ютерних систем занадто жорстко обмежується алгоритмічними програмами. Крім того, ці алгоритми слабко пов’язані з навколишнім середовищем, у комп’ютерів тільки зараз з’являється слух і зір у вигляді мікрофонів і відеокамер, а органів впливу на навколишні предмети практично немає.

Розвиток нанокомп’ютерів неминуче буде пов’язано зі створенням нейромереж, що допускають випадкові відгуки на зовнішні впливи, і зростанням взаємозв’язку комп’ютер – зовнішній світ. Поряд з величезним зростанням швидкодії і пам’яті в таких системах можна чекати самозародження свідомості.

Але відмовлення виконувати волю людини може відбутися не тільки через те, що наносистеми почнуть проявляти свою волю, яка протистоїть волі людини, а через недостатнє розуміння людьми наслідків виконання власних бажань наносистемами. Людина не може передбачити всіх наслідків діяльності наносистем через їх дуже високу складність. Станіслав Лем це образно описує так: «Очевидно, коли в середовищі проживання з’являються зачатки розуму, коли цей розум пересаджують з голів у машини, а від машин, як раніше від мамонтів і примітивних рептилій, його успадкують молекули, і молекули ці, удосконалюючи нові покоління розумних молекул, переборють так названий поріг Скварка, тобто щільність їхнього інтелекту настільки перевищить щільність людського мозку, що в піщині поміститься розумовий потенціал не доцента якого-небудь, а сотні факультетів разом з їхніми вченими радами,- тоді вже сам чорт не зрозуміє, хто ким керує: люди шустрами або шустри людьми. І мова тут зовсім не про горезвісний бунт машин, не про повстання роботів, якими давним-давно, коли в моді була футурологія для мас, лякали нас недоучені журналісти, але про процес зовсім іншого роду й іншого значення. Шустри бунтують у точності так само, як росте в полі пшениця або мікроби на агаровій плівці. Вони справно роблять, що їм доручено, але роблять це все краще і краще і, зрештою, починають робити це так чудово, як нікому не прийшло б у голову на початку… Можливо, зрештою, мудрецям вдалося б розтлумачити йому, чому вони йшли до мети не тим шляхом, який він їм вказав, адже маля підросте і зможе в них учитися; але середовище проживаня, яке розумніше за своїх мешканців, не може роз’яснити їм те, чого вони не зрозуміють, адже вони – скажімо, нарешті, прямо – занадто дурні для цього».

Крім мимовільної непокори систем через їх волю або дурість людини існує ще багато можливостей відмовлення наносистеми виконати волю людини. Частини цих відмовлень можна, теоретично уникнути, іншої частини не можна уникнути в принципі.

Системи наномашин хтось буде проектувати. Розробка наносистем на початковому етапі вимагає величезних витрат праці. Природно, люди, що розробили наносистеми, можуть передбачити в їхній програмі підпорядкування лише собі або покупцеві, але відмовлення служити іншим людям. Таким чином, світ може розділитися на дві групи людей (фірм, компаній, держав). Одним наносистеми будуть підкорятися, а іншим не будуть.

Практично неможливо уникнути непокори наносистеми, якщо бажання кількох людей взаємовиключають один одного. У цьому випадку наносистема, виконуючи наказ однієї людини, не буде коритися іншій. Але цими питаннями займається вже теорія систем. Нанороботи в цьому плані нічим не будуть відрізнятися від сьогоднішніх і майбутніх роботів, хіба тільки нейропроцесором. Але і моделі поводження нейросистем, незважаючи на відсутність апаратних реалізацій, добре пророблені і вивчені.

Розвиток молекулярної нанотехнології дасть можливість ретельно вивчити процеси, які протікають усередині клітин організму. Є великі підстави думати, що точне знання того, як функціонують клітини, дозволить створити наномашини, які ліквідують негативні зміни, що відбуваються в клітинах і тканинах живого організму з часом. Можливо, вдасться переробити програму, записану в ДНК, так, щоб «виключити» старіння і поліпшити генетичні параметри організму. Тоді функції регулюючих наномашин візьмуть на себе органели клітини.

Але чи не порушить людина гармонію світу, штучним шляхом досягши безсмертя? Крім проблеми перенаселеності Землі, що, у принципі, можна вирішити, розселяючи по Всесвіті, є інші доводи проти безсмертної людини.

По-перше, покоління людей несе із собою певні моральні підвалини, світоглядні погляди, і тривале життя одного покоління може призвести до застою в розвитку суспільства.

По-друге, з віком людина виявляє усе менший інтерес до життя, у ньому росте утома, вантаж накопичених знань і переживань гнітить його, так що зміна поколінь, необхідна для підтримки активності, увесь час на високому рівні.

По-третє, досвід говорить нам, що будь-який процес, який розвивається, у природі має свій початок і свій кінець. Нескінченним може бути лише стаціонарний або циклічний процес. Тому, що невід’ємним атрибутом життя є розвиток і будь-який життєвий процес рано або пізно повинен закінчуватися смертю.

Але заперечення можливості безсмертя не означає неможливість довголіття. Немає ніяких принципових обмежень на тривалість життя людини, допустимо, у 1000 років. Таким довгожителем, швидше за все, можна стати за допомогою молекулярної нанотехнології. А подальше збільшення тривалості життя буде залежати від стану суспільства і настрою кожної людини особисто.

«Щирому» – тимчасовому довголіттю людини можна протиставити альтернативний варіант «внутрішнього» довголіття, що може дати молекулярна нанотехнологія. У цьому випадку, впроваджені в мозок наносистеми так змінюють процеси мислення, що хід внутрішнього часу людини багаторазово прискорюється.

За колишній проміжок часу людина суб’єктивно буде проживати в багато разів більше. Але такому мозкові буде здаватися, що увесь світ впав у дрімоту, тому що для нього усі фізичні переміщення будуть виконуватися дуже повільно, начебто в густому сиропі. Навряд чи таке довголіття буде до смаку багатьом людям.

Переробка людського організму з метою лікування від хвороб і збільшення тривалості життя за допомогою молекулярних нанотехнологій буде можлива в досить віддаленому майбутньому (хоча, за прогнозами це відбудеться наприкінці наступного століття). Але навіть для нині живучих людей є можливість стати такими довгожителями. Цей шанс надає кріоніка – заморожування організму до наднизьких температур після клінічної смерті. Правда, це можуть собі дозволити лише досить багаті і сміливі люди. Адже, коли з’явиться можливість розморозити і вилікувати людину, швидше за все, нікого з його родичів і знайомих, які не розділили його долю, не буде в живих. Плюс до того немає гарантії, що тіло буде правильно разморожено і буде дотримана вага. На сьогодні ні того, ні іншого не розроблено.

Нанотехнологія – без сумніву найпередовіший і багатообіцяльний напрямок розвитку науки і техніки на сьогоднішній день. Можливості її вражають, уява, міць – підсилює страх. Видимо майбутній розвиток технології буде грунтуватися на балансі між творенням і руйнуванням. З погляду автора, обов’язково з’являться військові і, більш того, підпільно-хакерскі застосування. Але і різноманіття мирних задач, поставлених перед нанотехнологією сьогодні, не дасть спокою вченим. Нанотехнологія в корені змінить наше життя. З’являться нові можливості, ідеї, питання і відповіді.

Сьогодні здається, що новий світ у наших руках. Однак насправді майже всі масові експерименти обмежуються лише спритним гравіюванням атомами. Майбутнє ж технології закладають традиційні області науки і техніки. Мікроелектроніка, робототехніка, нейротехнологія – звичні слуху назви, що стоять за сьогоднішніми науками, які здаються практично марними на тлі нанотехнології. Ми використовуємо досягнення нової технології сьогодні і вже не можемо відмовитися від неї. Нам уже складно уявити навіть день без компакт-дисків, а також усього того, що ми не бачимо. Це те, що сховано в корпуси машин, систем безпеки, контролю навколишнього середовища. Датчики на основі наноелементів використовуються вже далеко не перший рік.

Нанороботи в майбутньому створять інтелектуальне середовище проживання. Буквально весь простір буде пронизаний ними, вони, зв’язуючись між собою, створять глобальну мережу, з якою можна буде взаємодіяти без усяких терміналів. Завдяки величезній кількості цих роботів, мережа буде «розпаралеленою», що дозволить передавати інформацію з неможливою на сьогодні швидкістю. На той час нагромадиться досить «контента» для поширення. Хоча хто знає, може бути, що по цих мережах буде передаватися і матерія, адже розробки в області телепортації також пов’язані з відомою назвою IBM.

Практично усе, що обіцяє нам сьогодні нанотехнологія, можна відчути завдяки суміжним технологічним розробкам. Можна пожити в інтелектуальному техносередовищі – уже розроблені цілі інтелектуальні будинки, набиті розумною технікою, включаючи слуховий холодильник з доступом в інтернет. Мікроробототехнікою займається безліч лабораторій по усьому світі, наприклад SANDIA і МЕМХ. Медицина – біоімплантати вживляють в організм, який несе «на борті» від чипів з особистою інформацією до електронних органів. Нейропроцесори і системи з рівнобіжними алгоритмами існують у програмних реалізаціях. Вони нехай повільно, але успішно працюють. Звичайно ці розробки занадто великі за габаритами, щоб порівнятися з нанопристроями, однак уже зараз ми можемо оцінити, чим ми будемо жити в майбутньому, причому не дуже віддаленому.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *