Філософський аспект нанотоехнологій

Розвиток нанотехнологій ставить ряд дуже важливих питань. У ...

Сучасні нанотехнологічні розробки

Існуючі розробки не можна назвати нанороботами в повному змі...

Сухі нанотехнології та мокрі нанотехнології

Нанотехнології, особливо наномедицина, розвиваються в двох п...

Нанороботи

Багато експертів схильні відраховувати історію мікротехнолог...

Використання лазерного випромінювання при культивуванні галобактерій

В наш час розширюється спектр аеробних мікроорганізмів викор...

Сутність нанотехнологій

Для поняття нанотехнологія, мабуть, не існує вичерпного озна...