Напівпровідникові модулятори світла

Швидкодіючі ефективні ПЧМС створені на основі ефекту Франца-Келдиша в напівпровідниках. Він полягає в зрушенні електричним полем краю фундаментального поглинання в область менших енергій фотона. Ефект обумовлений фототунелюванням і знаходить теоретичне пояснення на основі співвідношення невизначеності для імпульсу і координати електрона (вона не може бути визначена) у зовнішнім полі Е. Зв’язані з цим зміні коефіцієнта поглинання […]

Модулятори світла на основі електрооптичної кераміки

Властивості електрооптичної ЦТСЛ-кераміки Просторово-тимчасові модулятори світла на основі електрооптичної (ЭОК) ЦТСЛ-кераміки, керовані електричною напругою, заслуговують самої серйозної уваги, як швидкодіючі і високоефективні прилади. Це обумовлено наступними чудовими властивостями ЦТСЛ-кераміки: