Моделювання машинного алгоритму виконання операції додавання і множення двійкових чисел

  1. Ознайомитись з 4 способами машинного множення двійкових цілих чисел.
  2. Розробити блок-схему алгоритму машинного множення L- розрядних цілих двійкових чисел зі знаком відповідно до зазначеного способу множення та виду коду представлення двійкових чисел.
  3. Розробити програму для реалізації розробленої блок-схеми, прорахувати контрольний приклад.
  4. Зробити висновки по роботі, обрахувавши апаратурні витрати та часову складність запропонованого алгоритму.

Варіант Вид коду цілих чисел Спосіб множення

1,13 прямий код зі старших розрядів 2-го множника із зсувом 1-го

множника праворуч

2 прямий код з молодших розрядів 2-го множника із зсувом суми

часткових добутків праворуч

3 прямий код зі старших розрядів 2-го множника із зсувом суми

часткових добутків ліворуч

4 прямий код з молодших розрядів 2-го множника із зсувом 1-го

множника ліворуч

5 обернений код зі старших розрядів 2-го множника із зсувом 1-го

множника праворуч

6 обернений код з молодших розрядів 2-го множника із зсувом суми

часткових добутків праворуч

7 обернений код зі старших розрядів 2-го множника із зсувом суми

часткових добутків ліворуч

8 обернений код з молодших розрядів 2-го множника із зсувом 1-го

множника ліворуч

9 доповняльний код зі старших розрядів 2-го множника із зсувом 1-го

множника праворуч

10 доповняльний код з молодших розрядів 2-го множника із зсувом суми

часткових добутків праворуч

11 доповняльний код зі старших розрядів 2-го множника із зсувом суми

часткових добутків ліворуч

12 доповняльний код з молодших розрядів 2-го множника із зсувом 1-го

множника ліворуч

Література

  1. Савельев. Прикладная теория цифровых автоматов.
  2. Самофалов. Прикладная теория цифровых автоматов.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *