Моделювання машинного алгоритму виконання операції додавання і множення двійкових чисел

  1. Ознайомитись з 4 способами машинного множення двійкових цілих чисел.
  2. Розробити блок-схему алгоритму машинного множення L- розрядних цілих двійкових чисел зі знаком відповідно до зазначеного способу множення та виду коду представлення двійкових чисел.
  3. Розробити програму для реалізації розробленої блок-схеми, прорахувати контрольний приклад.
  4. Зробити висновки по роботі, обрахувавши апаратурні витрати та часову складність запропонованого алгоритму.

Варіант Вид коду цілих чисел Спосіб множення

1,13 прямий код зі старших розрядів 2-го множника із зсувом 1-го

множника праворуч

2 прямий код з молодших розрядів 2-го множника із зсувом суми

часткових добутків праворуч

3 прямий код зі старших розрядів 2-го множника із зсувом суми

часткових добутків ліворуч

4 прямий код з молодших розрядів 2-го множника із зсувом 1-го

множника ліворуч

5 обернений код зі старших розрядів 2-го множника із зсувом 1-го

множника праворуч

6 обернений код з молодших розрядів 2-го множника із зсувом суми

часткових добутків праворуч

7 обернений код зі старших розрядів 2-го множника із зсувом суми

часткових добутків ліворуч

8 обернений код з молодших розрядів 2-го множника із зсувом 1-го

множника ліворуч

9 доповняльний код зі старших розрядів 2-го множника із зсувом 1-го

множника праворуч

10 доповняльний код з молодших розрядів 2-го множника із зсувом суми

часткових добутків праворуч

11 доповняльний код зі старших розрядів 2-го множника із зсувом суми

часткових добутків ліворуч

12 доповняльний код з молодших розрядів 2-го множника із зсувом 1-го

множника ліворуч

Література

  1. Савельев. Прикладная теория цифровых автоматов.
  2. Самофалов. Прикладная теория цифровых автоматов.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

Previous Story

Комп'ютерне моделювання методів реконструктивної томографії

Next Story

Исследование однофазного трансформатора

Latest from Моделювання