Моделювання

Моделювання методів паралельного кодування оптичної інформації

Моделювання методів паралельного кодування оптичної інформації набуття практичних навичок з імітаційного моделювання паралельних аналого-цифрових картинних перетворювачів оптичних зображень.

More
Default thumbnail

Моделювання машинного алгоритму виконання операції додавання і множення двійкових чисел

Ознайомитись з 4 способами машинного множення двійкових цілих чисел. Розробити блок-схему алгоритму машинного множення L- розрядних цілих двійкових чисел зі знаком відповідно

More

Матричні моделі алгоритмів обробки багатовимірних сигналів.

  1. Ознайомитись з математичними матричними моделями алгоритмів локального зсуву, повороту оптичних зображень, визначення їх площі та виділення контурів, використовуючи рекомендовану літературу.

More

Моделювання роботи логічних пристроїв паралельного типу для обробки бінарних матриць на ЕОМ

Можливість побудови пристроїв для виконання логічних операцій на базі керованих транспарантів (просторово-часових модуляторів світла (ПЧМС)) вперше була досліджена в роботах [1,2].

More
Default thumbnail

Закон де Моргана

Логічні функції можна розглядати як елементарні операції над однією або двома двійковими змінними. Функціонально повна система таких операцій утворюється на множині двозначних

More