Моделювання машинного алгоритму виконання операцій множення двійкових чисел

Моделювання машинного алгоритму виконання операцій множення двійкових чисел – набуття практичних навичок машинного множення двійкових чисел.

Моделювання машинного алгоритму виконання операцій ділення двійкових чисел

Моделювання машинного алгоритму виконання операцій ділення двійкових чисел – набуття практичних навичок машинного множення двійкових чисел.

Моделювання методів паралельного кодування оптичної інформації

Моделювання методів паралельного кодування оптичної інформації набуття практичних навичок з імітаційного моделювання паралельних аналого-цифрових картинних перетворювачів оптичних зображень.

Комп’ютерне моделювання методів реконструктивної томографії

Мета роботи: набуття практичних навичок з моделювання паралельних алгебраїчних методів реконструктивної томографії на послідовних ЕОМ.

Моделювання машинного алгоритму виконання операції додавання і множення двійкових чисел

Ознайомитись з 4 способами машинного множення двійкових цілих чисел. Розробити блок-схему алгоритму машинного множення L- розрядних цілих двійкових чисел зі знаком відповідно до зазначеного способу множення та виду коду представлення двійкових чисел. Розробити програму для реалізації розробленої блок-схеми, прорахувати контрольний приклад. Зробити висновки по роботі, обрахувавши апаратурні витрати та часову складність запропонованого алгоритму.

Комп’ютерне моделювання методів реконструктивної томографії

Мета роботи: набуття практичних навичок з моделювання паралельних алгебраїчних методів реконструктивної томографії на послідовних ЕОМ.

Моделювання методів паралельного кодування оптичної інформації

Мета роботи: набуття практичних навичок з імітаційного моделювання паралельних аналого-цифрових картинних перетворювачів оптичних зображень.

Моделювання на ЕОМ цифрового паралельного оптичного процесора за технікою символьних підстановок

Мета роботи: набуття практичних навичок з з моделювання матричних алго­­­ри­т­мів обробки оптичних сигналів за технікою символьних підстановок.

Матричні моделі алгоритмів обробки багатовимірних сигналів.

  1. Ознайомитись з математичними матричними моделями алгоритмів локального зсуву, повороту оптичних зображень, визначення їх площі та виділення контурів, використовуючи рекомендовану літературу.

Моделювання роботи логічних пристроїв паралельного типу для обробки бінарних матриць на ЕОМ

Можливість побудови пристроїв для виконання логічних операцій на базі керованих транспарантів (просторово-часових модуляторів світла (ПЧМС)) вперше була досліджена в роботах [1,2].

Закон де Моргана

Логічні функції можна розглядати як елементарні операції над однією або двома двійковими змінними. Функціонально повна система таких операцій утворюється на множині двозначних змінних алгебри логіки. Таких алгебр може бути стільки скільки існує придатних функціонально повних систем. Найбільш розповсюдженою є Булева алгебра в якій в якості основних операцій використовують кон’юнкцію (І), диз’юнкцію (АБО), заперечення (НЕ). Для […]

Критерії ефективності для моделей інформаційного пошуку

Завдання інформаційного пошуку Центральна проблема інформаційного пошуку формулюється просто – допомогти користувачеві знайти ту інформацію, в якій він зацікавлений. На жаль, описати інформаційні потреби користувача зовсім не так просто. Звичайний цей опис формулюється як деякий запит, що вдає із себе деякий набір ключових слів, що характеризує потреби користувача. Класичне завдання інформаційного пошуку, з яким і […]