Лічильник ИЕ7 (К155ИЕ7, К555ИЕ7)

Цифровий лічильник – функціональний вузол який виконує лічбу імпульсів на його вході, формує результат лічби при заданому коді і зберігає його. Для побудови лічильника необхідні тригери двоступінчастої структури. Лічильник – це загальна назва для поділювачів частоти.

Суматори та АЛП

Суматори-комбінаційні вузли які виконують основну арифметичну операцію – підсумовування чисел у двійковому коді. Суматори бувають послідовні, паралельні, комбінаційні, напівсуматори, повні суматори тощо. Розглянемо принцип роботи повного дворозрядного суматора ИМ1 (К155ИМ1) рис.1

Системні шини мікропроцесорів

Шина даних (ШД) представляють собою набір двонаправлених сигнальних ліній з 3-ма станами, у якому паралельно передають двійкову інформацію (у кожній лінії передають 1 біт). МП маєть 8, 16 і 32 розрядні ШД. Кількість ліній, тобто ширина шини, визначає максимальну величину числа, яке можна передати по цій шині: 8 біт дозволяє передавати числа 0…255, 16 біт […]

Однокристальний мікропроцессор

На рисунку представлена структура МП яка містить три магістралі: 1. інформаційну 8-розрядну трьохстабільну двонапрямлену шину даних (ШД) D7-D0 2. адресну 16-розрядну трьохстабільну однонапрямлену шину адреси (ША) А15-А0 3. шину управління (ШУ) яка містить 4 вхідні і 6 вихідних ліній зв’язку

Режими роботи мікропроцесорів

1. Пара сигналів WAIT, READY виконує функцію синхронізації МП з пам’яттю і периферійні пристрою (ПП). Наявність сигналу READY на вх. МП вказує на те, що наприклад, дані з пам’яттю готові для передачі в МП. При його відсутності МП переходить у стан очікування і формує відповідний вихідний сигнал WAIT (рис) Т1, Т2, Т3 стани МП На […]