Хвилі

Під поняттям хвиля розуміють різноманітні фізичні процеси, п...

Основні поняття кінематики

Кінематика як розділ механіки вивчає геометричні властивості...

Робота і потужність

Зміна механічного руху тіла викликається силами, діючими на ...

Перший, другий, третій закони Ньютона

Перший закон Ньютона (ПзН) показує, що стан спокою чи рівном...