Застосування функціонально-повної логіко-часової системи в базисі паралельного порівняння та зсуву з запам’ятовуванням

Функціонально-повною називається система функцій суперпозицією яких може бути представлена будь-яка функція із деякої множини функцій (логічних). Система ЛЧФ є функційно-повною, оскільки вона забезпечує виконання функцій clip_image002, clip_image004, clip_image006. За допомогою суперпозиції цих функцій можна представити повний набір основних логічних функцій, починаючи з констант і закінчуючи імплікацією і стрілкою Пірса. Операція зсуву відноситься до спеціальних операцій в апараті ЛЧФ, а операції порівняння –– це є ЛЧ диз’юнкція і ЛЧ кон’юнкція (виділення відповідно max і min значень ЛЧФ)

Взагалі операція зсуву лежить в основі всіх логічних та арифметичних ЛЧ операцій. Тому операції порівняння і зсуву та порівняння і затримки також є функційно-повними наборами ЛЧ операцій. Відповідно до цього існує спосіб паралельного додавання величин (рис1), де 11,12,1n–входи, 21,22,2n– блоки віднімання, 3– блок визначення кратної частини, 4– блок накопичення кратних частин.

 

image

Спосіб працює наступним чином: спочатку серед вхідних величин, а потім на кожному кроці, серед тих, що залишилися визначається загальна частина. Зазвичай вона дорівнює найменшій величині (0 не враховується). Ця частина множиться на кількість величин, які залишилися та результат додається до змісту блока 4. Далі визначена найменша величина (не помножена!) віднімається від кожної величини, що залишилися. Отримуємо новий набір величин, з якими повторюємо все з самого початку і так знов і знов, аж поки всі величини не закінчаться. Тоді шумується все що накопичилося в 4 і отримуємо кінцевий результат. Переваги способу: висока швидкодія, зменшення апаратурних витрат, відсутність методичної похибки, простота схемотехнічної реалізації та багато інших переваг.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *