Принципи розпаралелювання оброблювання логіко-часової інформації

Виникають для вирішення проблеми обробки інформації звичайними обчислювальними пристроями, що використовують послідовні алгоритми. Більшість операцій, які повинні виконуватись над числами, представляють собою сукупність однакових операцій. Всі ці операції можуть виконуватися паралельно і незалежно. В цьому разі говорять по природній паралелізм обробки. Однак, якщо ми говоримо про операції логіко-часової обробки інформації, такий шлях організації не прийнятий. Тут існуют 2 підходи:

1. Паралелізм незалежних гілок–найбільш відомий.

Суть: на окремих етапах обробки можуть бути виділені незалежні частини – гілки, які можуть виконуватись одночасно і паралельно.

2. Паралелізм операцій : при реалізації обчислювального процесу часто зустрічаються ситуації, коли початкові дані для деякої і-ї операції і умови її виконання зявляються не при виконанні і-ї операції, а раніше –наприклад (і-2)-ї чи (і-3)-ї. В цьому випадку відповідна побудова обчислення структури дозволить сумістити в часі виконання і-ї операції з виконанням (і-2)-ї чи (і-3)-ї операції.

В загальному випадку, якщо підготовка початкових даних та умов виконання і-ї операції завершується при виконанні (і-к)-ї, то і-ту операцію можна сумістити з (і-1)-ою, (і-к+1)-ою,…,(і-к+2)-ою.

По суті суттєвої різниці між п.1 та п.2 немає, оскільки операцію (і-ту) можна представити у вигляді незалежної гілки, що належить тій самій групі гілок, що і гілки з (і-к+1)-ою опер. Визначити тип паралелізму можна за співвідношенням часу роботи гілок до втрат часу. Якщо відношення велике (>>1), то це паралелізм незалежних гілок. Якщо прямує до 1, то паралелізм операцій.

Можливі системи комбінованого паралелізму ( мають більшу швидкодію).

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *