Логіко часові середовища - ЛЧС

Default thumbnail

Волоконно-оптичні логіко-часові перетворювачі

Використання ВОЛЗ в логіко-часових середовищах базується на використанні явища сталості швидкості світла в оптичних середовищах. Швидкість світла у ВОЛЗ визначається фізичними властивостями

More
Default thumbnail

Принципи розпаралелювання оброблювання логіко-часової інформації

Виникають для вирішення проблеми обробки інформації звичайними обчислювальними пристроями, що використовують послідовні алгоритми. Більшість операцій, які повинні виконуватись над числами, представляють собою

More
Default thumbnail

Застосування функціонально-повної логіко-часової системи в базисі паралельного порівняння та зсуву з запам’ятовуванням

Функціонально-повною називається система функцій суперпозицією яких може бути представлена будь-яка функція із деякої множини функцій (логічних). Система ЛЧФ є функційно-повною, оскільки вона

More
Default thumbnail

Функціональний опис логіко-часових середовищ. Поняття функціонально повної системи

Для функціонального опису логіко-часових середовищ необхідний спеціальний математичний апарат. Оскільки всі інформаційні величини для них можна подати у вигляді часових інтервалів, то

More