Теорія логіко-часових середовищ

Фундаментальний принцип роботи оптоелектронного функціонального перетворювача полягає у тому, що перетворювач проводить перетворення вхідної величини часу у суміжний відповідний до її значення код числа.

Волоконно-оптичні логіко-часові перетворювачі

Використання ВОЛЗ в логіко-часових середовищах базується на використанні явища сталості швидкості світла в оптичних середовищах. Швидкість світла у ВОЛЗ визначається фізичними властивостями середовища волокна, а час затримки світлового сигналу у ВОЛЗ визначається її лінійними розмірами. Таким чином, регулюючи довжину ВОЛЗ, можна отримати затримку електромагнітного сигналу на певний, точно визначений (до 1 нс) та незмінний відрізок […]

Принципи розпаралелювання оброблювання логіко-часової інформації

Виникають для вирішення проблеми обробки інформації звичайними обчислювальними пристроями, що використовують послідовні алгоритми. Більшість операцій, які повинні виконуватись над числами, представляють собою сукупність однакових операцій. Всі ці операції можуть виконуватися паралельно і незалежно. В цьому разі говорять по природній паралелізм обробки. Однак, якщо ми говоримо про операції логіко-часової обробки інформації, такий шлях організації не прийнятий. […]

Застосування функціонально-повної логіко-часової системи в базисі паралельного порівняння та зсуву з запам’ятовуванням

Функціонально-повною називається система функцій суперпозицією яких може бути представлена будь-яка функція із деякої множини функцій (логічних). Система ЛЧФ є функційно-повною, оскільки вона забезпечує виконання функцій , , . За допомогою суперпозиції цих функцій можна представити повний набір основних логічних функцій, починаючи з констант і закінчуючи імплікацією і стрілкою Пірса. Операція зсуву відноситься до спеціальних операцій […]

Функціональний опис логіко-часових середовищ. Поняття функціонально повної системи

Для функціонального опису логіко-часових середовищ необхідний спеціальний математичний апарат. Оскільки всі інформаційні величини для них можна подати у вигляді часових інтервалів, то потрібні математичний апарат для опису операцій над ними. Всім величинам надаються відрізки існування Ti , тотожні тривалостям інформаційних сигналів, які відтворюють інформаційні величини. Для цього застосовують апарат векторно-перемикальних (ВПФ) чи логіко-часових функцій (ЛЧФ), […]